W Nowej Słupi Wybudują Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich Łysa Góra

W Nowej Słupi wybudują Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”

Edukacja poprzez poznawanie przeszłości zobrazowanej przez mity, baśnie i legendy pozwoli budować lokalną tożsamość kulturową – taki będzie cel dużej atrakcji turystycznej, która powstaje w Nowej Słupi. 28 lipca podpisano umowę z głównym wykonawcą na realizację Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”. W wydarzeniu uczestniczył marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.


– U podnóża Gór Świętokrzyskich, w miejscu urokliwym, bogatym w tradycje i nawiązującym do średniowiecza powstanie niezwykły park. Inwestycja to ponad 21 milionów złotych, z czego wsparcie z RPO wynosi 13 milionów złotych – mówi marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. – Życzę wykonawcom, aby bez przeszkód zrealizowali inwestycję, która będzie przyciągała turystów i promowała piękne tradycje regionu.

– Inwestycja docelowo ma przyjmować rocznie minimum 200 tysięcy gości – podkreśla burmistrz Nowej Słupi Andrzej Gąsior. – I choć ta liczba ma być osiągnięta w ciągu dziesięciu lat od rozpoczęcia działalności parku, to będzie to znaczący wzrost ruchu turystycznego w gminie. Obiekt pobudzi rozwój agroturystyki, hoteli i wygeneruje nowe miejsca pracy.

Autorem projektu, realizatorem prac budowlanych i wyposażenia parku będzie generalny wykonawca wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe AGRO-BUD ze Starachowic. Umowę z przedstawicielem firmy Pawłem Cieślikiem podpisała dyrektor Biura Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego Małgorzata Wilk-Grzywna.

Otwarcie Parku Dziedzictwa przewiduje się na czerwiec 2022 roku. Obiekt stanie w miejscu, gdzie obecnie znajduje się amfiteatr w Nowej Słupi. Nowoczesna bryła budynku nawiązywać będzie do świętokrzyskich pasiaków. Park ukazywał będzie szeroki kontekst kulturowy, w aspekcie prezentacji wielu lokalnych legend, baśni i mitów oraz ich nawiązania do bogatej i ciekawej historii Gór Świętokrzyskich. Prezentowane będzie w nim szerokie kompendium Legend Świętokrzyskich w formie skierowanej do odbiorcy w różnym wieku. Legendy zostaną przekazane za pomocą nowoczesnej technologii, m.in.: pepper ghost – przekaz holograficzny, który pozwala na wykorzystanie wielkiego formatu powierzchni prezentacyjnej, a tym samym wrażenia odbiorcy pozostają długo w jego pamięci. Oferta atrakcji będzie skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży, studentów, nauczycieli i miłośników historii. Park tworzył będzie w przyszłości jeden z obiektów wchodzących w skład Świętokrzyskiego Parku Nauki i Rozrywki. Projekt zakłada promocję całego regionu, najważniejszych jego miejsc i atrakcji turystycznych.

– Dzięki tej inwestycji gospodarczo i wizerunkowo zyska cały region. Chcemy wykorzystać ogromny potencjał legend do ubiegania się o wpisanie tego waloru na listę UNESCO. Park będzie istotnym elementem w tych planach – dodał Marcin Piętak, prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu, który został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020, działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Pełna nazwa projektu brzmi: Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia.

Kwota dofinansowania z RPO to prawie 13 milionów złotych. Wkład własny beneficjenta to 4 miliony złotych, z czego 3 miliony pochodzą z budżetu gminy Nowa Słupia, a 1 milion to wkład własny Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskie.

Spotkaniu towarzyszyły występy artystów Koła Gospodyń Wiejskich Modrzewianki z Nowej Słupi.