W rocznice zagłady oddziału „Tarzana”

W rocznice zagłady oddziału „Tarzana”

W 75. rocznicę zagłady w Woli Grójeckiej oddziału wachmistrza Tomasza Wójcika „Tarzana” odbyły się w gminie Ćmielów uroczystości patriotyczno-religijne. Towarzyszyła im asysta honorowa 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zgromadziły się poczty sztandarowe. 

7 lipca 1944 r. partyzanci Armii Krajowej przyszli do Woli Grójeckiej koło Ćmielowa, by dozbroić swoje zgrupowanie, zdobyć broń podczas napadu na pociąg pancerny. Jednak na skutek denuncjacji tragicznie polegli.

– Szanujemy każdą osobę, która tu dzisiaj przybyła – mówiła na cmentarzu w Ćmielowie Anna Skibińska ze Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK Ponury-Nurt, które jest depozytariuszem pamięci tych żołnierzy, a także w imieniu 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. –  Bądźcie z nami również w następnych latach. To dla nas szczególny dzień, szczególna uroczystość.

Anna Skibińska powitała kombatantów, zarząd środowiska na czele z prezesem Rafałem Obarzankiem, Zarząd Światowego Związku Żołnierzy AK z wiceprezesem Januszem Jakubowskim.

W uroczystościach wzięli udział między innymi: burmistrz miasta i gminy Ćmielów, Joanna Suska, dowódca 10. Brygady, pułkownik Artur Barański, nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski, Adam Podsiadło, Koło Żołnierzy WP w Ostrowcu Świętokrzyskim, rodzina wachmistrza Tomasza Wójcika „Tarzana”, drużyny zuchowskie i harcerskie, mieszkańcy gminy Ćmielów, powiatu ostrowieckiego.

Ksiądz proboszcz Czesław Gumieniak odmówił modlitwę za poległych żołnierzy. Odczytany został Apel Poległych, oddana salwa honorowa na cześć zabitych żołnierzy.  Delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze przed pomnikami upamiętniającymi bohaterów.

Po uroczystościach na cmentarzu uczestnicy uroczystości wzięli udział we mszy świętej odprawionej w miejscowym cmentarzu. Następnie pojechali do pobliskiej Woli Grójeckiej, by złożyć hołd przed poświęconym im pomnikiem.

Galeria zdjęć