1

Ważne dla rozwoju regionu decyzje podczas posiedzenia WRDS

Sprawa lokalizacji nowej siedziby Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach zdominowała obrady Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, która obradowała w Filharmonii Świętokrzyskiej. W posiedzeniu uczestniczyli marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik.


Jak poinformowała wicemarszałek Renata Janik, efektem rozmów Zarządu Województwa z władzami Kielc będzie nowa lokalizacja biurowca NFZ, który swoją siedzibę będzie mógł budować na działce o powierzchni ponad 5,5 tysiąca m kw. przy ul. Langiewicza, należącej do samorządu województwa świętokrzyskiego. – Kilka tygodni temu, dyrektor NFZ w Kielcach, pani Małgorzata Kiebzak zwróciła się do Zarządu Województwa z pytaniem, czy dysponuje działką, która nadawałaby się pod budowę siedziby Funduszu. Zaproponowaliśmy nieruchomość przy ulicy Langiewicza. Lokalizacja ta spotkała się z aprobatą pani dyrektor. W wyniku rozmów z Urzędem Miasta, w zamian dostaniemy działkę zlokalizowaną blisko kampusu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i biurowców firmy Echo Inwestment – poinformowała wicemarszałek Renata Janik. – Będziemy tam budować nową siedzibę Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Jako instytucja otoczenia biznesu będzie ona wsparciem i zapleczem dla naszych kieleckich uczelni, dlatego zaproponowana lokalizacja bardzo nam odpowiada – podkreśla wicemarszałek.

– W piątek podpiszemy w tej sprawie porozumienie z miastem, mam nadzieję, że do naszej prośby przychylą się również radni Sejmiku i Rada Miejska w Kielcach i uda się sfinalizować tę sprawę, dzięki czemu w stolicy regionu świętokrzyskiego swoje siedziby będą miały instytucje ważne dla rozwoju województwa – powiedział marszałek Andrzej Bętkowski.

Przypomnijmy, NFZ miał pierwotnie wybudować swoją siedzibę przy ulicy Wrzosowej. Kiedy okazało się, że w tym miejscu mają powstać laboratoria Głównego Urzędu Miar, Fundusz zrezygnował z realizacji inwestycji w tym miejscu. Miasto zaproponowało nieruchomość między ulicami Kamińskiego i Karczówkowską, ale okazało się, że budowa nowej siedziby instytucji przy ulicy Karczówkowskiej może zaburzyć krajobraz i widok na klasztor. NFZ szukało więc działki odpowiedniej pod budowę biurowca.

Uczestniczący w posiedzeniu WRDS wicewojewoda świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski wyraził zaniepokojenie tą sytuacją, która spowodować mogłaby utratę pieniędzy zabezpieczonych na budowę Głównego Urzędu Miar (150 mln zł z RPOWŚ), siedzibę NFZ (50 mln zł) oraz budowę siedziby ŚCIiTT (10 mln zł z RPOWS). Zaapelował do samorządów o pilne podjęcie działań.

Podczas posiedzenia marszałek Andrzej Bętkowski wręczył Dariuszowi Wątrobie akt powołania na członka Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Zebrani w Filharmonii Świętokrzyskiej członkowie WRDS jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia. Anna Kaczor, dyrektor Biura ŚZPP Lewiatan zapoznała uczestników posiedzenia ze stanowiskiem w sprawie w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towaru i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa w zakresie planowanego, drastycznego zwiększenia stawki podatku VAT z 5% na 23% na nektary i napoje zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego. – Nieuchronnym skutkiem podniesienia stawki VAT na napoje, będzie wzrost ceny detalicznej i w konsekwencji spadek sprzedaży tych produktów. Decyzja ta uderzy w interesy polskiego sadownictwa, a region świętokrzyski ma wieloletnie tradycje sadownicze – podkreślała Anna Kaczor. Stanowisko w tej sprawie zostało przyjęte z poparciem trzech stron: samorządowej, związkowej i społecznej, przeciwko była strona rządowa.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie rekomendacji na rzecz przyjęcia zmian w subwencji oświatowej wynikającej z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019. Zwraca w nim uwagę na niską subwencję oświatową dla uczniów branżowych szkół I stopnia, będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, objętych kształceniem zawodowym.
– Tego typu szkoła przyjmując ucznia, który praktyczną naukę zawodu realizuje u pracodawcy otrzymuje subwencję wskaźnikiem 0,08. Szkoły branżowe, które przyjmują uczniów i kierują ich na praktyczną naukę zawodu na własne warsztaty otrzymują subwencję wskaźnikiem 0,23, co powoduje, że różnica we współczynnikach subwencji jest nieproporcjonalna. Powoduje to, że szkoły branżowe z punktu widzenia ekonomicznego nie są zainteresowane przyjmowaniem uczniów odbywających praktyczną naukę u pracodawców – zwracał uwagę Piotr Prędota, dyrektor Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach.
Na wniosek wojewody Agaty Wojtyszek, uczestnicy obrad wysłuchali informacji o postępach w rozmowach pomiędzy PKP S.A, PKP Polskimi Liniami Kolejowymi a Urzędem Miasta Kielce na temat budowy parkingu nad torami kolejowymi przy kieleckim dworcu PKP, niezwykle ważnej dla regionu inwestycji. Działania w tym zakresie samorządu Kielc przedstawiła zastępca prezydenta Danuta Papaj.

Na zakończenie obrad podjęta została uchwała w sprawie przyjęcia przewodnictwa w WRDS przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Lokalizacja