Uroczyste Przecięcie Wstęgi

Więcej miejsc w żłobku dla maluchów z gminy Miedziana Góra

Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych, w Samorządowym Żłobku w Kostomłotach Drugich  powstały kolejne miejsca dla maluchów z gminy Miedziana Góra. W uroczystym otwarciu dwóch nowych oddziałów żłobkowych udział wzięli wicemarszałek Renata Janik oraz członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka.

W ramach projektu pn. „Aktywni rodzice = szczęśliwe maluchy!” utworzono 32 nowe miejsca żłobkowe (dla dzieci do 3 lat) w dwóch nowych oddziałach, zlokalizowanych na pierwszym piętrze Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich.

– Gratuluję tego wspaniałego przedsięwzięcia. Dzięki niemu udało się stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki w żłobku, ale także zadbać o oczekiwania rodziców, dla których jest to szansa na powrót do pracy lub na aktywne poszukiwanie i podjęcie zatrudnienia – mówiła podczas uroczystości wicemarszałek Renata Janik.

Na realizację projektu Gmina Miedziana Góra pozyskała dofinansowanie w ramach poddziałania 8.1.1 „Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 20214-2020. Wartość całkowita zadania to 1 mln 644 tys. zł, z czego 1 mln 333 tys. zł pochodzi z Unii Europejskiej.

– Z pieniędzy unijnych przeprowadzono prace adaptacyjne oraz zakupiono wyposażenie łazienek, szatni, kuchni, pokoju pielęgniarskiego i sal dla najmłodszych, w tym meble, zabawki, sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne – wylicza członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka. I jak dodaje – Dzieci mają zapewnione środki higieniczne i pielęgnacyjne (pieluchy, chusteczki, kremy, zasypki), wyżywienie oraz ubezpieczenie.

W ramach projektu zaplanowano zajęcia z logopedą i psychologiem, zajęcia językowe, umuzykalniające, sensoryczne oraz spotkania edukacyjno-rozwojowe z udziałem psa. Są one uzupełnieniem i uatrakcyjnieniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych w placówce oraz stanowią formę terapii dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

Gośćmi dzisiejszej uroczystości byli także parlamentarzyści Ziemi Świętokrzyskiej – senator Krzysztof Słoń i poseł Krzysztof Lipiec, starosta kielecki Mirosław Gębski oraz dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych w urzędzie marszałkowskim Piotr Kisiel.

 

Galeria zdjęć