Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu ekonomii społecznej w 2023 r

Uchwała nr 7872/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań z zakresu ekonomii społecznej w 2023 r.

Uchwała nr 7872.23

Załącznik nr 1 do uchwały

Załącznik nr 2 do uchwały