Prezydium Sejmiku Młodzieżowego

XI sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa  Świętokrzyskiego

Pod przewodnictwem Oskara Frydrycha, w sobotę, 20 kwietnia br. po raz jedenasty obradować będzie Młodzieżowy Sejmik Województwa  Świętokrzyskiego. Sesja odbędzie się o godz. 9.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (sala nr 102).

Podczas posiedzenia młodzieżowi radni m.in. zaopiniują zmiany w uchwale w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok,  r., którą procedować będzie Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podczas sesji. Dyskutować będą także nad sprawozdaniem z realizacji ubiegłorocznego Programu Współpracy.

W związku z naborem do IV kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i związaną z tym procedurą wyłonienia radnych, Młodzieżowy Sejmik wyznaczy swoich przedstawicieli do Zespołu Rekrutacyjnego, który dokona oceny nadesłanych formularzy zgłoszeniowych oraz wytypowania kandydatów na listę radnych. Do prac w tym zespole swój akces mogą zgłosić radni, którzy nie planują kandydować do kolejnej kadencji tego gremium.

Radni przedstawią również swoje propozycje dotyczące działań mających na celu popularyzację naboru do IV kadencji Młodzieżowego Sejmiku, który rozpoczął się 11 marca i potrwa do 10 maja. Zapoznają się także z informacjami Prezydium MSWŚ oraz przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.

Porządek obrad XI sesji MSWŚ