XIII edycja konkursu „Lider Polskiej Ekologii”

Do 31 października przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia i fundacje, które za podstawę swej działalności przyjęły zasady zrównoważonego rozwoju mogą wziąć udział w XIII edycji  Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”.

Celem konkursu jest ukazanie działań proekologicznych realizowanych przez przedsiębiorstwa, a także różnorodnych inicjatyw lokalnych służących ochronie środowiska. Tytułem lidera są honorowane firmy i instytucje, które dzięki działaniom na rzecz środowiska naturalnego osiągają sukcesy gospodarcze i społeczne

Konkurs przeprowadzony zostanie w czterech kategoriach: przedsiębiorstwo, wyrób, jednostka samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia i fundacje.

Nowością tegorocznej edycji będzie tytuł „Super Lider Polskiej Ekologii”, pozwalający na dodatkowe wyróżnienie jednostek, których działania na rzecz ochrony środowiska nie są jednorazowe, ale systemowe i długoterminowe.

Regulamin konkursu, formularze zgłoszeniowe oraz instrukcje przygotowania wniosku konkursowego można pobrać ze strony www.liderpolskiejekologii.pl