Z głębokim żalem żegnamy!

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Aleksandra Kabzińskiego,  założyciela i Prezesa Polskiego Związku Producentów Kruszyw, Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach. Człowieka głęboko zaangażowanego w działalność na rzecz gospodarczego rozwoju województwa świętokrzyskiego, oddanego idei dialogu społecznego.

Rodzinie i bliskim  składamy wyrazy współczucia.