Z prac Zarządu Województwa

W Gdańsku Jan Maćkowiak, członek zarządu Województwa uczestniczy w 10. jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO. To największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego. Miejsce prezentacji aktualnego poziomu rozwoju systemów transportowych oraz infrastruktury kolejowej w Polsce, Europie i na świecie.

Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa przewodniczył będzie posiedzeniu Komitetu Sterującego Projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.

W Połańcu, Piotr Żołądek uczestniczył będzie w konferencji podsumowującej wdrażany w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec projekt „Urząd Miasta i Gminy Połaniec – profesjonalny, efektywny, dostępny”. Przedsięwzięcie współfinansowano ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.