Uczestnicy szkolenia siedza przy stole.

Zakończono cykle szkoleniowe prowadzone w ramach projektu ,,Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim”

Od września do grudnia tego roku Departament Inwestycji i Rozwoju UMWŚ prowadził cykliczne szkolenia dla kadry zarządzającej i merytorycznej JST z regionu świętokrzyskiego w ramach projektu: „Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim”.

W ramach przedsięwzięcia szkoleniami zostało objętych ponad 130 osób z 55 gmin oraz starostw z terenu województwa świętokrzyskiego. Byli to kierownicy jednostek oraz pracownicy, którzy dzięki uczestnictwu w projekcie otrzymali możliwość podniesienia wiedzy z zakresu kompetencji niezbędnych do współpracy z przedsiębiorcami oraz procedur przydatnych w procesie obsługi inwestorów. Każdy z uczestników biorących udział w szkoleniach uzyskał certyfikat potwierdzający kompleksowe przygotowanie do profesjonalnej obsługi inwestora.

Projekt pn. „Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim”, realizowany jest przez Oddział Promocji Gospodarczej Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Galeria zdjęć