Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie partnerskim pn. „Liderzy kooperacji”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach zaprasza świętokrzyskie gminy wiejskie do uczestnictwa w projekcie pn. „Liderzy kooperacji” poprzez przesłanie uzupełnionej karty zgłoszeniowej.

Komisja
Loga

Na podstawie analizy Oceny Zasobów Pomocy Społecznej z 2016 roku oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2015 rok dotyczących m.in. wielkości (liczba ludności i sołectw), wysokości dochodu na mieszkańca, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach dokona oceny i rekomendacji gmin wiejskich do udziału w projekcie.

W I Kamieniu Milowym do udziału w projekcie zaproszonych zostanie 8 świętokrzyskich gmin wiejskich.

Z wybranymi gminami podpisane zostanie porozumienie o współpracy.

Załączniki:

Zaproszenie___pismo_dot._projektu_pn._Liderzy_kooperacji

Karta_zgloszen___Liderzy_Kooperacji_

foto
Lider projektu