Liderzy Kooperacji - logo projektu

Zaproszenie na jednodniowe szkolenie warsztatowe upowszechniające tworzenie CUS oraz ideę DI – rekrutacja uzupełniająca do 23.06.2022 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach prowadzi rekrutację uzupełniającą na jednodniowe szkolenia warsztatowe dla władz gmin i/lub osób przez nich wydelegowanych dotyczących idei tworzenia CUS i procesu DI rekrutacja uzupełniająca – TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 23.06.2022 r.

Tematyka szkolenia dotyczy aktualnych procesów i zmian zachodzących w obszarze polityki społecznej w Polsce oraz w Unii Europejskiej, w tym rozwoju usług społecznych.

Zapewniamy bezpłatnie usługę dydaktyczną, materiały pomocnicze oraz catering. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia i ewentualnego noclegu.

Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem „Formularza zgłoszeniowego” (do pobrania).
Uzupełniony Formularz należy przesłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach drogą elektroniczną na adres e-mail: kamila.przybycien@sejmik.kielce.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby ROPS w Kielcach.

Szkolenie odbędzie się miesiącu czerwcu br. w przedziale czasowym od godz. 8:00 do godz. 16:00.
Terminy szkoleń: 27.06.2022 r., 04.07.2022 r.
Szczegółowy harmonogram w załączeniu.
Miejsce realizacji szkoleń: Hotel „Pod Złotą Różą”, Plac Moniuszki 7, 25-334 Kielce.

Ważne! Oferta szkoleniowa jest całkowicie bezpłatna. Liczba miejsc jest ograniczona.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem projektu: Marzeną Bulińską lub Kamilą Przybycień pod numerem tel.: 41 342 18 74

Załącznik nr 3 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach

Załącznik nr 3 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach – zmiana 1

Załącznik nr 3 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach – zmiana 2

Załącznik nr 4 Formularz zgłoszeniowy na szkolenie warsztatowe upowszechniające tworzenie CUS oraz ideę DI – Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 3 Harmonogram szkoleń upowszechniających tworzenie CUS oraz ideę DI