Zaproszenie na szkolenia z zakresu organizacji i tworzenia CUS oraz procesu DI

Logotyp Projektu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach w ramach projektu partnerskiego „Liderzy Kooperacji” serdecznie zaprasza do skorzystania z:

  • szkoleń kompetencyjnych dla kadry pomocy i integracji społecznej, niezbędnych do tworzenia Centrów Usług Społecznych (CUS), które składać się będą z trzech modułów: zarządzanie i organizacja usług społecznych, opracowywanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych, organizacja społeczności lokalnej („Formularz zgłoszeniowy” – Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach),
  • jednodniowych szkoleń warsztatowych dla władz gmin i/lub osób przez nich wydelegowanych dotyczących idei tworzenia CUS i procesu DI („Formularz zgłoszeniowy” – Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach),
  • jednodniowych szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w obszarze deinstytucjonalizacji (DI) („Formularz zgłoszeniowy” – Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach).

Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem „Formularzy zgłoszeniowych” dostępnych do pobrania w niniejszej zakładce.

Uzupełnione dokumenty rekrutacyjne należy przesłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach drogą elektroniczną na adres i w terminach wskazanych
w „Formularzach zgłoszeniowych”.

Szkolenia odbędą się w okresie od kwietnia do lipca br. w przedziale czasowym od godz. 8:00 do godz. 16:00. Szczegółowe harmonogramy szkoleń w załączeniu.

Miejsce realizacji szkoleń: Hotel „Pod Złotą Różą”, Plac Moniuszki 7, 25-334 Kielce.

Ważne! Oferta szkoleniowa jest całkowicie bezpłatna. Liczba miejsc jest ograniczona.

Czytelnie wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne należy przesłać (zeskanowane) na adres e-mail podany w „Formularzu zgłoszeniowym” do dnia 07.04.2022 r.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem projektu: Panią Marzeną Bulińską lub Kamilą Przybycień pod numerem tel.: 41 342 18 74

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach prowadzi rekrutację uzupełniającą na:

1. szkolenia kompetencyjne dla kadry pomocy i integracji społecznej, niezbędne do tworzenia Centrów Usług Społecznych (CUS), które składać się będą z trzech modułów: zarządzanie i organizacja usług społecznych – 68 h, opracowywanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych – 60 h, organizacja społeczności lokalnej – 65 h („Formularz zgłoszeniowy” rekrutacja uzupełniająca – Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach) – TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 12.04.2022 r. do godz. 11.00, moduł II do 20.04.2022 r. do godz. 12.00.
2. jednodniowe szkolenia warsztatowe dla władz gmin i/lub osób przez nich wydelegowanych dotyczących idei tworzenia CUS i procesu DI rekrutacja uzupełniająca („Formularz zgłoszeniowy” – Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach) – TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 13.04.2022 r.
3. jednodniowe szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w obszarze deinstytucjonalizacji (DI) rekrutacja uzupełniająca („Formularz zgłoszeniowy” – Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach) – TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 13.04.2022 r.

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie warsztatowe upowszechniające tworzenie CUS oraz ideę DI

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie kompetencyjne CUS dla pracowników ROPS Kielce

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla JST w obszarze Deinstytucjonalizacji

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie kompetencyjne CUS

Harmonogram szkoleń dla JST w obszarze deinstytucjonalizacji (DI)

Harmonogram szkoleń kompetencyjnych CUS

Harmonogram szkoleń upowszechniających tworzenie CUS oraz ideę DI

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach – zmiana 2

Formularz zgloszeniowy na szkolenie dla JST w obszarze Deinstytucjonalizacji – rekrutacja uzupelniajaca-Zalacznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach

Formularz zgloszeniowy na szkolenie kompetencyjne CUS – rekrutacja uzupelniajaca

Formularz zgloszeniowy na szkolenie warsztatowe upowszechniajace tworzenie CUS oraz idee DI-rekrutacja-uzupelniajaca

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach – zmiana1

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie kompetencyjne CUS, rekrutacja uzupełniająca – Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach – rekrutacja do 20.04.2022 do godz. 12.00

Logotyp Projektu Nowy