Działania upowszechniająco-informacyjne dot. CUS i DI

W ramach działań upowszechniająco – informacyjnych w projekcie partnerskim pn. „Liderzy kooperacji” został przygotowany film oraz broszury, w których przybliżone zostały zagadnienia dotyczące procesu deinstytucjonalizacji oraz przedstawiono zasady tworzenia i funkcjonowania centrum usług społecznych.

W filmie zostały zawarte syntetyczne informacje ma temat przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych oraz wypowiedzi ekspertów i praktyków – pracowników działających CUS z terenu województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Broszury w atrakcyjny i przejrzysty sposób przedstawiają informacje dotyczące zarówno CUS jaki i procesu DI. 

Pliki do pobrania:

  1. Film – wersja bez napisów – https://www.youtube.com/watch?v=P-snHbR2QC4
  2. Film – wersja z napisami – https://www.youtube.com/watch?v=6LvRQwWLuVc
  3. Broszura CUS plik w PDF o rozmiarze 5,90 MB
  4. Bruszura DI plik w PDF o rozmiarze 6,10 MB