Koncepcja przebiegu tras rowerowych na terenie województwa świętokrzyskiego

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął Uchwałą nr 4962/22 z dnia 2.03.2022 r. dokument pn. „Koncepcja przebiegu tras rowerowych na terenie województwa świętokrzyskiego”.

W ramach wypracowanej Koncepcji zaproponowanych zostało do realizacji 14 korytarzy tras rowerowych. Składają się na nie: jedna trasa europejska – EuroVelo 11, dwie trasy krajowe: Wiślana Trasa Rowerowa i Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo oraz jedenaście tras regionalnych oznaczonych numerami od 150 do 160 włącznie. Przebiegi korytarzowe tras rowerowych zaplanowane zostały w ujęciach zarówno południkowych jak i równoleżnikowych, dzięki czemu tworzą one „siatkę” tras umożliwiającą swobodną zmianę kierunków i dotarcie do wszystkich ważniejszych miejscowości oraz atrakcji turystycznych województwa świętokrzyskiego.

W obliczu zbliżającej się kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 opracowanie koncepcji tras rowerowych dla regionu było działaniem mającym na celu umożliwienie beneficjentom skuteczne aplikowanie po środki finansowe na infrastrukturę rowerową. Spójna i przemyślana koncepcja, wypracowana z wszystkimi zainteresowanymi podmiotami powinna zagwarantować powstanie wysokiej jakości sieci tras rowerowych, które spełnią oczekiwania potencjalnych jej użytkowników. Dokument ten jest również odpowiedzią na wyzwania, jakie stawia przed samorządami polityka klimatyczna i ochrony przyrody zarówno Polski jak i Europy.

 

KONCEPCJA_TRAS_ROWEROWYCH_ŚWIĘTOKRZYSKIE

Zal_1_Koncepcja_Standardy projektowe dla tras rowerowych 

Zal_2_Koncepcja_Inwentaryzacja_szlaków_rowerowych

Zal_3_Koncepcja_Badania_mobilności_rowerzystów

 

KONCEPCJA_TRAS_ROWEROWYCH_ŚWIĘTOKRZYSKIE  WERSJA CYFROWA

Zal_1_Koncepcja_Standardy projektowe dla tras rowerowych, wersja cyfrowa

Zal_2_Koncepcja_Inwentaryzacja_szlaków_rowerowych, wersja cyfrowa

Zal_3_Koncepcja_Badania_mobilności_rowerzystów, wersja cyfrowa

W ramach działań związanych z rozwojem turystyki rowerowej w województwie świętokrzyskim zamontowane zostały w 2022 r. 3 pętle indukcyjne do zliczania rowerzystów w następujących lokalizacjach: