Uczestnicy Sesji Popularnonaukowej W Centrum Na Kieleckiej Bukówce (4)

Zbliża się 104. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Sesja popularnonaukowa na Bukówce

Już w najbliższy piątek 11 listopada, wspólnie będziemy świętować naszą niepodległość. Z tej właśnie okazji komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach wraz z prezesem Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zorganizowali dziś sesję popularnonaukową, której celem było uczczenie Narodowego Święta Niepodległości. W wydarzeniu wziął udział marszałek Andrzej Bętkowski.

W ramach sesji, która odbyła się w klubie Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych na kieleckiej Bukówce, znakomici naukowcy przedstawili najważniejsze regionalne i ogólnopolskie wydarzenia historyczne, które ściśle wiązały się z walką o niepodległą Polskę. Z uczestnikami spotkania swoją wiedzą podzielili się: prof. dr hab. Adam Massalski – pracownik Zakładu Historii XIX wieku w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i główny specjalista w Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, dr hab. Marek Dutkiewicz – profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz mgr Mariusz Kowalski – historyk, szef Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich.

W gronie słuchaczy znaleźli się m.in. żołnierze Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w województwie świętokrzyskim oraz delegacje młodzieży, reprezentujące szkoły średnie.

Podczas sesji wystąpił chór Żołnierskie Echa z pieśniami legionowymi, zaprezentowana została także wystawa książek z zasobu biblioteki Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych o tematyce związanej z okresem odzyskiwania przez Polskę niepodległości w latach 1914-1918.