Foto 9

Zdrowie najważniejsze! Rusza wielki profilaktyczny projekt

Badania profilaktyczne w szerokim zakresie dla co najmniej 40 tys. osób, pogłębione, specjalistyczne badania genetyczne, konsultacje lekarskie, badania w  nowatorskim na skalę kraju „urobusie” – to wszystko, by zadbać o zdrowie pracujących. Rusza nowatorski w skali kraju projekt „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników”, który ma poprawić kondycję zdrowotną zatrudnionych i wydłużyć okres aktywności zawodowej mieszkańców regionu. 

Zadbamy o zdrowie kilkudziesięciu tysięcy świętokrzyskich pracowników dzięki dofinansowaniu tego projektu z programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”. Wsparcie to blisko 71 mln zł (całkowita wartość projektu to blisko 79 mln zł). Dziś marszałek Renata Janik, wicemarszałek Marek Bogusławski, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Stanisław Góźdź  oraz dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach  Anna Mikołajczyk podpisali umowę na dofinansowanie bezpłatnych działań profilaktycznych. W wydarzeniu wzięli udział dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka i jej zastępca Artur Potaczała.

– To wspaniała informacja dla wszystkich, świętokrzyskich pracowników w wieku 45 plus. Będą mogli wziąć udział w projekcie, którego zadaniem jest wcześniejsze diagnozowanie chorób, bowiem zdrowie naszych mieszkańców jest najważniejsze. Stawiamy na profilaktykę. 40 tys. osób zostanie przebadanych, a z medycznej wiedzy, edukacji profilaktycznej będzie mogło skorzystać ponad 50 tys. mieszkańców naszego regionu. Zostanie także zakupiony “urobus” – w pełni wyposażony samochód do badań dla kobiet  i mężczyzn – mówiła marszałek Renata Janik. – Jesteśmy dumni z tego nowatorskiego na skalę kraju projektu

– Uzupełnieniem wsparcia dla uczestników projektu będą świadczenia medyczne, dostosowane do występujących na ich stanowiskach pracy zagrożeń zdrowotnych, zdiagnozowanych w trakcie badań profilaktycznych. Te plany obejmują m. in. specjalistyczne konsultacje lekarskie i dalsze, pogłębione badania; ponadto konsultacje fizjoterapeutyczne, a także pakiety rehabilitacyjne – mówił wicemarszałek Marek Bogusławski.

– To pierwsze, jedyne w Europie tak szeroko zakrojone badanie profilaktyczne mieszkańców, na tak dużej populacji. To badanie epidemiologiczne molekularne – czyli badamy predyspozycje genetyczne zachorowań na choroby układu krążenia i nowotworów – dodał Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

– Ten projekt jest przykładem, jak skutecznie ochronić pracowników przed największymi zagrożeniami zdrowotnymi, którymi są choroby cywilizacyjne, takie jak choroby układu krążenia, nowotwory i inne. Jestem wdzięczna pani Marszałek za pomysł wypisania recepty na zdrowie i życie dla aktywnych zawodowo mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Partnerstwo ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii to przykład dobrej, budującej współpracy na rzecz ochrony zdrowia pracujących – mówiła dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach  Anna Mikołajczyk.

Projekt rozpoczyna się już 1 lipca 2024 r. i potrwa równe 5 lat, do 30 czerwca 2029 r. Przedsięwzięcie zostało przygotowane i będzie realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w ścisłym partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Działania tych ośrodków to gwarancja najwyższych standardów medycznych w badaniach, a do współpracy zaproszone będą także lokalne placówki ochrony zdrowia  – by było łatwiej i wygodniej dotrzeć na badania.

Wsparcie obejmie pracowników w wieku 45+ z obszaru całego województwa świętokrzyskiego, przy czym preferowane będą osoby w wieku 50+ (pierwszeństwo udziału w projekcie).

Projekt opiera się na czterech filarach:

  1.   edukacja zdrowotna i promocja badań, skierowana do osób pracujących – takie działania informacyjno-edukacyjne obejmą 50 tys. osób;
  2. badania profilaktyczne w zakresie wykraczającym poza podstawowe badania okresowe pracowników, które obejmą co najmniej 40 tys. osób spośród grupy objętej działaniami informacyjno-edukacyjnymi;
  3. pogłębione, specjalistyczne badania genetyczne dla wybranej grupy osób (ok. 10 % uczestników), szczególnie obciążonych wysokim ryzykiem zachorowania na nowotwory, schorzenia kardiologiczne lub zakrzepicę;
  4. świadczenia zdrowotne dostosowane do występujących zagrożeń zdrowotnych, zdiagnozowanych w trakcie badań profilaktycznych, w tym konsultacje lekarskie i dalsze, pogłębione  badania ( konsultacje kardiologiczne oraz EKG, echo serca, holter EKG, holter ciśnieniowy, konsultacje pulmonologiczne dla osób palących obecnie lub w przeszłości, konsultacje fizjoterapeutyczne dla osób zgłaszających bóle kręgosłupa, pakiety świadczeń rehabilitacyjnych dla pracowników w zależności od wyników konsultacji fizjoterapeutycznej, konsultacje laryngologiczne).

W ramach projektu uruchomiony zostanie unikalny, nowatorski na skalę kraju „urobus” – tj. mieszczące się w busie, mobilne laboratorium do przeprowadzania badania przez cały rok kobiet oraz mężczyzn (badanie prostaty, pęcherza, nerek) . Będzie to mobilny gabinet do wykonywania badań USG prostaty, wyposażony w leżankę do badań, aparat usg, lampę,  biurko, szafki na dokumentację i pobrany materiał diagnostyczny oraz toaletę. Według posiadanej przez ŚCO wiedzy, w Polsce dotychczas nie powstał żaden pojazd tego typu, dlatego nasz projekt jest wyjątkowy i otwiera nowy trend w profilaktyce nowotworów, podobnie jak wcześniej „cytobus”, który był pionierską konstrukcją, a obecnie znalazł wielu naśladowców na terenie całego kraju.

Ideą, stojącą za „urobusem”, jest zapewnienie mężczyznom i kobietom szerokiego dostępu do badań urologicznych, szczególnie w małych miejscowościach, odległych od większych miast, zwłaszcza tam, gdzie nie ma gabinetów urologicznych. „Urobus” ma tę zaletę, że jest mały i lekki, dlatego będzie mógł dojechać praktycznie wszędzie, bez żadnych ograniczeń. Jest klimatyzowany i ogrzewany, dlatego może być wykorzystywany przez cały rok.

W trakcie realizacji projektu WOMP oraz ŚCO będą także współpracować z lokalnymi podmiotami leczniczymi, aby skuteczniej docierać z ofertą badań do potencjalnych uczestników projektu.