Otwarcie zmodernizowanej drogi

Zmodernizowana droga na granicy województwa

Marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Tomasz Jamka, radny Sejmiku Artur Konarski  uczestniczyli dziś w oficjalnym otwarciu zmodernizowanej drogi wojewódzkiej nr 795 od Secemina do granicy województwa w kierunku Psar.

– Poprawia się jakość dróg wojewódzkich. Dziś oficjalnie odbieramy wyremontowany fragment drogi, który łączy nasz region z województwem śląskim. Ta inwestycja była bardzo oczekiwana przez okolicznych mieszkańców – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

Inwestycja polegała na wykonaniu nawierzchni asfaltowej od miejscowości Psary do granicy województwa świętokrzyskiego o długości 2,07 kilometra oraz wykonaniu chodnika o długości ok. 270 metrów. Przebudowano również zjazdy indywidualne a także powstał kanał technologiczny.

– Ta nowa droga jest naszą wizytówką tuż przy wjeździe do regionu. Poprawiliśmy jakość drogi i zadbaliśmy o komfort jazdy kierowców,  a poprzez budowę chodnika troszczymy się o bezpieczeństwo pieszych – dodał członek Zarządu Tomasz Jamka.

W wydarzeniu wzięli udział także dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Jerzy Wrona, starosta włoszczowski Dariusz Czechowski oraz świętokrzyscy samorządowcy.

Zadanie „Rozbudowa DW nr 795 na odcinku Secemin – granica woj. – etap II Psary – granica województwa, polegająca na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 795 Secemin – Szczekociny na odcinku od m. Secemin do granicy województwa świętokrzyskiego w km 0+000 do km 7+030 – Etap II w km 4+960 do 7+030” zostało zrealizowane ze środków własnych Województwa Świętokrzyskiego a wartość wykonanych robót wyniosła 3 263 024,65 zł.

Galeria zdjęć