Logo Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Przedłużamy termin zgłoszeń do Konkursu „Lider Ekonomii Społecznej

Ze względu na ograniczenia pracy organów administracji publicznej spowodowane pandemią, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  – organizator Konkursu, przedłuża termin składania aplikacji konkursowych we wszystkich kategoriach do 21.02.2022 r.

Jeszcze raz zachęcamy Państwa do udziału w konkursie „Lider Ekonomii Społecznej ”!

Konkurs skierowany jest do działających w obszarze ekonomii społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego:

  1. Jednostek samorządu terytorialnego.
  2. Instytucji biznesu.
  3. Podmiotów ekonomii społecznej.

Celem konkursu jest promowanie postaw prospołecznych zgodne z ideą odpowiedzialności społecznej, promowanie i upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie oraz propagowanie narzędzi i rozwiązań wspierających włączenie społeczne.

Konkurs prowadzony będzie w następujących w kategoriach:

Kategoria I. Samorząd Prospołeczny:

  1. Samorząd Prospołeczny do 20 tys. mieszkańców
  2. Samorząd Prospołeczny – powyżej 20 tys. mieszkańców.

Kategoria II. Biznes Prospołeczny:

  1. Biznes Prospołeczny – małe i mikro przedsiębiorstwa
  2. Biznes Prospołeczny średnie i duże przedsiębiorstwa

Kategoria III. Podmiot ekonomii społecznej.

Kapituła Konkursu może również przyznać nagrodę specjalną, dla osoby bądź instytucji uznając, że zasługuje na nagrodę ze względu na inne walory, osiągnięcia lub właściwości, które nie zostały zawarte w regulaminie. Nagrodą tą może zostać objęta dowolna kandydatura zgłoszona na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej lub Kapituły Konkursu.

Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.

Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu, załącznikami oraz wypełnienie aplikacji zgłoszeniowej i przesłanie skanów na adres: miroslaw.krzysztofek@sejmik.kielce.pl, zamieszczają w tytule wiadomości dopisek: Konkurs – Lider ES.

Nowy termin naboru wniosków upływa 21 lutego 2022 r.


Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, telefony: 41 342 11 40, 41 342 11 80; e-mail: miroslaw.krzysztofek@sejmik.kielce.pl.

Załączniki: