Plakat: Rekrutacja 2018/2019. Już teraz złóż wniosek o kształcenie na kierunku opiekun medyczny

Zostań opiekunem medycznym!

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy prowadzi rekrutację na kierunku opiekun medyczny. Nauka rozpocznie się w lutym 2019 roku, jest bezpłatna i będzie się odbywać w systemie weekendowym. Po dwóch semestrach absolwenci otrzymają dyplom opiekuna medycznego.


Opiekun medyczny to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Do zadań opiekuna medycznego należy między innymi: rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, pomaganie jej w codziennym funkcjonowaniu, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich itp.
Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.
CKZiU dysponuje własną, nowocześnie wyposażoną pracownią do nauki zabiegów pielęgnacyjnych, w której odbywa się końcowy egzamin zawodowy.
Podstawą przyjęcia do szkoły jest świadectwo ukończenia szkoły średniej, choć matura nie jest wymagana.
Więcej informacji o ofercie szkoły oraz dane kontaktowe na szkola-medyczna.umws.pl