Świętokrzyskie na Międzynarodowych Targach Business Days w Luksemburgu

Świętokrzyskie na Międzynarodowych Targach Business Days w Luksemburgu

Współpraca z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz z Ambasadą RP w Luksemburgu, a także udział w spotkaniach b2b podczas Targów BUSINESS DAYS były głównymi celami wizyty członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  Kazimierza Kotowskiego oraz przedstawicieli Departamentu Polityki Regionalnej w Luksemburgu.

Business Days, w którym wzięło udział ponad 230 wystawców z Europy oraz kilka tysięcy gości z całego świata, było doskonałą okazją do nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych oraz możliwości wypracowania obszarów kooperacji na poziomie regionu oraz poszczególnych podmiotów. W Targach wziął udział świętokrzysko – podkarpacki klaster energetyczny.
 
Kwestia możliwości wprowadzenia do regionu najnowszych proekologicznych technologii związanych z emisją gazów przemysłowych była tematem rozmowy Kazimierza Kotowskiego, członka Zarządu Województwa z Steve`em Molitor`em, przedstawicielem Carbon Process & Plant Engineering z Luksemburga.
Dzięki staraniom Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli, stanowiącego część Departamentu Polityki Regionalnej UM WŚ, możliwość prezentacji swej oferty w formie stoiska podczas targów uzyskał świętokrzysko – podkarpacki klaster energetyczny, który w Luksemburgu reprezentowany był przez dwóch przedstawicieli Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach.
18 czerwca br. Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa, Jolanta Zwierzchowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej oraz Ryszard Białacki, Koordynator działań Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli spotkali się z przedstawicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Tematem rozmów była współpraca regionu z EBI w perspektywie finansowej UE 2014-2020, w kontekście projektów unijnych, m.in. przeznaczonych na rozwój sektora badawczo – rozwojowego.
Ponadto, o organizacji wspólnych wydarzeń mających na celu dystrybucję informacji oraz możliwościach inwestycyjnych i handlowych w naszym regionie w roku 2015, Kazimierz Kotowski rozmawiał z Ambasadorem RP w Luksemburgu Bartoszem Jałowieckim. Ustalono, iż przedstawicielstwo świętokrzyskie w Brukseli, jako pierwsze polskie biuro regionalne w Brukseli, nawiąże ścisłą współpracę w tym zakresie z ambasadą w Luksemburgu. Zadeklarowano rozpoczęcie prac organizacyjnych nad wydarzeniem mającym na celu prezentację oferty województwa w kręgach biznesowych Luksemburga, w I połowie 2015 r. W  spotkaniach uczestniczył także Krzysztof Wójcik, Kierownik Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli.