Spotkanie konsultacyjne modelu w Sandomierzu w ramach realizacji projektu pn. „Liderzy kooperacji”

Logo Rops 1

W związku z realizacją projektu „Liderzy kooperacji” (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna), realizowanym w partnerstwie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz z województwami: podkarpackim (Lider), lubelskim, mazowieckim i podlaskim w okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r. zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym modelu organizowanym w dniu 25 stycznia 2019 r. (piątek). Opracowany model przyjmie schemat wielowymiarowej interwencji wobec rodzin i osób, pozostających w sferze działania instytucji pomocy i integracji społecznej. Jego główny cel to doprowadzenie do sytuacji w której jednostki lub grupy będą w stanie samodzielnie pełnić role społeczne w sferze rodzinnej, towarzyskiej, zawodowej i obywatelskiej, a także podejmować obowiązek odpowiedzialności wobec zagrożeń społecznych w swoim środowisku lokalnym.

Na spotkaniu przedstawione zostaną założenia projektu partnerskiego „Liderzy kooperacji”, zasady i metody kooperacji, jak również omówiony zostanie cel oraz wypracowane założenia modelu. Poruszone zostaną także kwestie źródeł lokalnego kapitału społecznego. Każdy z uczestników będzie miał możliwość przedstawienia swoich uwag, sugestii i informacji.

Miejsce spotkania:     Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, Adres: ul. A. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz

Czas trwania: 10.00-15.00

Program_spotkania_konsultacyjnego_Sandomierz

Karta_zgloszen_Sandomierz

foto
Lider projektu