Aktualności wyróżnione

Img 2252 768x512

„Marsz żonkila” dla kieleckiego hospicjum

Zakwitły żonkile, symbol nadziei i solidarności z nieuleczalnie chorymi. Rozdają je wolontariusze na ulicach Kielc w zamian za datki wrzucane do puszek. Do wsparcia chorych z kieleckiego hospicjum zachęcały dziś dzieci ze szkół i przedszkoli, które przeszły w “Marszu żonkila”. – To jest bardzo ważne, aby dzieci miały świadomość, że trzeba pomagać chorym. Warto uczyć ich, że kiedyś każdy z nas może tej pomocy potrzebować – powiedziała Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

111

Młodzi ekolodzy rywalizowali o laur zwycięstwa

W czwartek, 25 kwietnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się finał XXVIII edycji konkursu pn. „Ekologia, my i region w którym żyjemy” organizowanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach. Młodym ekologom składał gratulacje i wręczał nagrody przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś. Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem marszałka Andrzeja Bętkowskiego.

Img 2012

Wicemarszałek u skarżyskich seniorów

Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego wzięła udział w posiedzeniu Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego. Mówiła o możliwości pozyskiwania funduszy na działalność wspierającą starszych ludzi. – Seniorzy byli i są bardzo bliscy mojemu sercu. Od 2014 roku udało mi się wiele ciekawych rzeczy zrobić i chcę dalej zajmować się problemami seniorów jako wicemarszałek województwa świętokrzyskiego – mówiła Renata Janik.

Członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Bogusławski i Mariusz Gosek uczestniczą w posiedzeniu komisji Sejmiku

Na Komisji Budżetu o finansach i inwestycjach w zdrowiu i kulturze

Omówienie sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2018 rok przedłożonych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz wojewódzkie samorządowe instytucje kultury było tematem posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Obrady prowadziła przewodnicząca Komisji Magdalena Zieleń. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Bogusławski i Mariusz Gosek.

Efs 768x285 768x285

Ogłoszenie konkursów w ramach Poddziałania 9.2.1 i 8.2.1 RPOWŚ 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkursy i zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych oraz Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej.

Wyświetlane od 6230 - 6240 z 8563