Aktualności wyróżnione

nauka jazdy samochód

Informacja o wstrzymaniu przeprowadzania egzaminów w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy oraz szkoleń w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach i Oddziale Terenowym WORD w Ostrowcu Świętokrzyskim

W związku z ogłoszonym na terytorium Polski stanem epidemii oraz zaostrzeniem rządowych rozwiązań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach wstrzymuje do dnia 26 kwietnia 2020 roku przeprowadzanie egzaminów państwowych w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy i szkoleń.

Umowa Skarżysko Kamienna Tunel

W Skarżysku-Kamiennej powstanie tunel pod torami

Ponad 54 mln zł kosztować będzie budowa nowoczesnego, bezpiecznego tunelu pieszo-rowerowego pod torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej. Podziemne przejście zastąpi zardzewiałą, niebezpieczną kładkę, z której dotychczas korzystają podróżni i mieszkańcy miasta. Marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Marek Bogusławski złożyli podpisy pod umową o dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego kwotą ponad 37 mln zł.

Konferencja Prezentacja Świętokrzyskiego Pakietu Osłonowego

300 mln zł unijnego wsparcia na ochronę, odbudowę i rozwój

Szybkie i skuteczne działania wspierające firmy borykające się z ekonomicznymi skutkami koronawirusa – to główny cel Świętokrzyskiego Pakietu Osłonowego „OCHRONA. ODBUDOWA. ROZWÓJ MŚP”. Na jego realizację Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przeznaczył kwotę 300 mln zł. O najważniejszych założeniach Świętokrzyskiego Pakietu Osłonowego, który jest elementem Świętokrzyskiej Tarczy Antykryzysowej, poinformował podczas telekonferencji prasowej marszałek Andrzej Bętkowski. Uczestniczyli w niej także wicemarszałek Renata Janik, członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka oraz dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Jacek Sułek.

Aleksandra Marcinkowska

Wynik naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

W efekcie prac Komisji Konkursowej, dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, obejmującej przeprowadzenie oceny formalnej zgłoszonej kandydatury oraz oceny kompetencji kandydatki, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Pani Aleksandra Marcinkowska otrzymała wysoką notę punktową. Wynik ten odzwierciedla maksymalny stopień spełniania kryteriów przez kandydatkę, które zastosowano w rekrutacji, tj. spełnienie przez nią wszystkich wymagań niezbędnych – koniecznych do podjęcia pracy na stanowisku oraz wszystkich wymagań dodatkowych – pozostałych wymagań, pozwalających na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku. Komisja bardzo dobrze oceniła autoprezentację kandydatki, jej wyobrażenie o pracy na stanowisku dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Wyświetlane od 6230 - 6240 z 9696