Aktualności wyróżnione

56949266 2320051991392815 3377351093737488384 O

Konkurs Kulinarny „Świętokrzyski Pieróg”

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Echo Dnia Świętokrzyskie oraz Muzeum Wsi Kieleckiej serdecznie zapraszają Koła Gospodyń Wiejskich, gospodarstwa agroturystyczne oraz instytucje, które chcą zaprezentować swoje osiągnięcia kulinarne, do udziału w Konkursie Kulinarnym „Świętokrzyski Pieróg”. Jego finał odbędzie się 1 maja podczas „IV Świętokrzyskiego Festiwalu Smaków” w Parku Etnograficznym w Tokarni. Zgłaszać można się do 24 kwietnia.

Urzad Marszlkowski Logo 0 944x590 768x480 1

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Termin składania ofert upływa 6 maja

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert, dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 6 maja  2019 roku. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego).

Wyświetlane od 6250 - 6260 z 8561