Aktualności wyróżnione

W grupie osób stoją marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik

Ułatwienia dla organizacji pozarządowych w dostępie do środków unijnych!

Brak wkładu własnego już nie jest barierą dla organizacji pozarządowych realizujących projekty na rzecz niepełnosprawnych, a chcących skorzystać z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Marszałek województwa Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik podpisali z prezesem Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Marleną Maląg porozumienie w sprawie realizacji programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnością”. Umożliwia on dofinansowanie z PFRON wymaganego wkładu własnego do projektów realizowanych ze środków RPOWŚ 2014-2020.

Spotkanie O Funduszach Unijnych (3)

O możliwościach wsparcia działań samorządów gminnych z RPO WŚ

Samorządowcy z powiatów jędrzejowskiego i staszowskiego wzięli udział w spotkaniu informacyjnym na temat możliwości wsparcia działań samorządów gminnych w konkursach społecznych ogłaszanych w 2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Z wójtami i burmistrzami spotkali się marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik.

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz członkowie Zarządu Województwa Marek Jońca i Mariusz Gosek

Z samorządowcami z powiatów włoszczowskiego i koneckiego o unijnych funduszach

Między innymi możliwości wsparcia działań samorządów gminnych oraz samorządów powiatowych i szkół zawodowych w konkursach społecznych ogłaszanych w 2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 były głównym tematem spotkania Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z wójtami i burmistrzami z powiatów włoszczowskiego i koneckiego. To kolejne z cyklu spotkań mających na celu przybliżenie samorządowcom harmonogramu i zasad konkursów organizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. W spotkaniu wzięli udział marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz członkowie Zarządu Województwa Marek Jońca i Mariusz Gosek.

Wyświetlane od 6190 - 6200 z 7983