Aktualności wyróżnione

Standardy W Zakresie Mieszkalnictwa

Caritas przedłuża nabór

Caritas Diecezji Kieleckiej przedłuża do 12 lutego br. nabór uczestników do realizacji projektu pn.„Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” – projekt konkursowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Mak

Świętokrzyskie: więcej upraw maku, mniej konopi włóknistych

513 hektarów upraw maku niskomorfinowego, trzy razy więcej niż w 2018 r., oraz ponad 907 hektarów konopi włóknistych pojawi się w tym roku w województwie świętokrzyskim. Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego określającej ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2019 roku na terenie świętokrzyskiego. Ostateczną decyzję w tej sprawie podczas najbliższej sesji podejmą radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Seize The Summer 2019

Europejski Dzień Pracy on-line

Osoby poszukujące czasowego zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej będą miały 13 lutego możliwość uczestniczenia w wirtualnych targach pracy. Oprócz rozmów rekrutacyjnych on-line, przeglądania ogłoszeń, internauci mogą obejrzeć prezentacje na temat warunków życia i pracy w wybranych państwach lub wysłuchać porad doradców zawodowych. Europejski Dzień Pracy w sieci potrwa do godziny 10 do 18. Pomocą służą również doradcy EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Wyświetlane od 6160 - 6170 z 8022