Aktualności wyróżnione

spotkanie dotyczące projektu zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych, Kielce, luty 2020

Z naukowcami i przedsiębiorcami o możliwości wykorzystania odpadów komunalnych i przemysłowych

Przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ENEA Elektrowni Połaniec S.A. oraz Centrum Kooperacji Recyklingu byli gośćmi członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marka Jońcy i Wioletty Czarneckiej, dyrektor Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Spotkanie dotyczyło projektu zagospodarowania komunalnych odpadów ściekowych i popiołów, powstających w wyniku spalania biomasy w połanieckim “zielonym bloku”. 

plany utworzenia zbiornika Wierna Rzeka

Zabezpieczenie przed suszą i powodzią. Dyskutowano o planowanym zbiorniku “Wierna Rzeka”

Jest duża szansa, że w ciągu 6 lat na 72 hektarach gruntów, położonych na terenie gminy Łopuszno, Piekoszów i Strawczyn powstanie zbiornik wodny “Wierna Rzeka”. Planowana od 2008 roku inwestycja jest obecnie niezbędna, by przeciwdziałać skutkom suszy i wzmocnić zasoby wód powierzchniowych. O przyspieszeniu prac związanych z przygotowaniem do inwestycji, wykupie gruntów i możliwych źródłach finansowania rozmawiano podczas spotkania, zainicjowanego przez członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marka Jońcę. W dyskusji wzięli udział członek Zarządu Mariusz Gosek, Małgorzata Sikora i Henryk Kaczmarski z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Rafał Kosiński dyrektor Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego oraz samorządowcy: członkowie Zarządu Powiatu Kieleckiego Mariusz Ściana i Cezary Majcher, zastępca wójta Łopuszna Wiesław Gałka, wójt Piekoszowa Zbigniew Piątek i wójt Strawczyna Tadeusz Tkaczyk.

Umowa Na Niskoemisyjnyą Komunikację W Starachowicach

Umowa podpisana. Starachowice otrzymają pieniądze na niskoemisyjny, ekologiczny transport publiczny

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz prezydent Starachowic Marek Materek podpisali umowę na dofinansowanie II etapu przebudowy komunikacji publicznej w Starachowicach. Zadanie, warte ponad 52 mln zł, uzyskało 41 mln wsparcia z funduszy unijnych i budżetu państwa. – To największa kwota pomocy finansowej, jaką miasto otrzymało dotychczas od samorządu województwa, najpoważniejsze zadanie do realizacji – podkreślił prezydent Starachowic. W spotkaniu uczestniczyli wicemarszałkowie Renata Janik i Marek Bogusławski.

Umowa na termomodernizację dla Jędrzejowa, dofinansowanie ze środków RPO, styczeń 2020

Kolejne świętokrzyskie gminy ze wsparciem na projekty termomodernizacyjne i rewitalizacyjne

Blisko 17 mln wparcia ze środków unijnych i budżetu państwa otrzymało 5 gmin z województwa świętokrzyskiego, które złożyły do Urzędu Marszałkowskiego projekty związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej i rewitalizacją centrum miejscowości. Dofinansowanie otrzymają samorządy Jędrzejowa, Skarżyska-Kamiennej, Kluczewska, Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Chorągiew Kielecka Związku Harcerstwa Polskiego. Umowy, w obecności wicemarszałków Renaty Janik i Marka Bogusławskiego podpisał marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Wyświetlane od 6140 - 6150 z 9379