Aktualności wyróżnione

Dsc 0273

18 mln zł na żłobki i opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat – warsztaty tworzenia projektów w ramach RPOWŚ 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego zaprasza na warsztaty, dotyczące tworzenia projektów z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Podczas spotkania omówione zostaną trzy konkursy RPOWŚ 2014 – 2020, pozwalające na dofinansowanie projektów, przewidujących różne formy opieki nad najmłodszymi mieszkańcami regionu, m. in. tworzenie żłobków, klubów dziecięcych, zatrudnianie dziennych opiekunów oraz niań.  Warsztaty odbędą się 22 marca 2019 r. w godzinach 9.00–14.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach przy ul. Paderewskiego 34 A, w sali 51 (V piętro).

olimpiada

Trójka laureatów „Olimpiady Solidarności” powalczy w ogólnopolskim finale!

– Nasza przyszłość to wy. To wy nas kiedyś zastąpicie w Sejmiku czy w Zarządzie Województwa i to wy będzie decydować o przyszłości naszego regionu – mówił Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do uczestników Olimpiady Solidarności. W Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli odbył się wojewódzki etap „Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Trójka laureatów weźmie udział w finale ogólnopolskim, który odbędzie się w Poznaniu.

Img 5967

Podział środków PFRON na 2019 rok

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. – W tym roku otrzymaliśmy ponad 6,8 milionów złotych. Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie robót budowlanych obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, kosztów tworzenia i działania Zakładów Aktywności Zawodowej oraz zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym. Projekt uchwały w tej sprawie będzie przekazany pod obrady Sejmiku, który podejmie ostateczną decyzję o podziale środków – poinformowała wicemarszałek województwa Renata Janik.

Ottt Plakat

Taneczne zmagania w Staszowie

W hali staszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji już w sobotę, 16 marca, będziemy mieli okazję oglądać taneczne popisy w wykonaniu par z Polski i zagranicy podczas XV edycji Ogólnopolskiego Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Tadeusza Wrześniaka, właściciela Hut Szkła. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, który jest również fundatorem nagród. Gościem wydarzenia będzie Leszek Wnętrzak, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

Szpit

Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Termomodernizację przejdzie kilka obiektów. Prace obejmą: budynek główny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, obiekt w którym mieści się Świętokrzyskie Centrum Kardiologii oraz budynki Przychodni Przyszpitalnej: zarówno przy ulicy Artwińskiego, jak i Grunwaldzkiej. Termomodernizacja ma dotyczyć również obiektu Medycyny Sądowej i Prosektorium przy ulicy Radiowej. Wartość wszystkich prac to 11 milionów złotych, ponad 7 milionów ma pochodzić z unijnych funduszy.

Wyświetlane od 6140 - 6150 z 8222