Aktualności wyróżnione

Posiedzenie Komitetu Monitorującego

Obradował Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Sprawozdanie ze stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, uchwały w sprawie przyjęcia szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach ogłaszanych konkursów, a także informacje z działań grup roboczych ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz ds. Europejskiego Funduszu Społecznego to główne tematy 22. posiedzenia Komitetu Monitorującego RPOWŚ, które odbyło się dziś w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach. W spotkaniu uczestniczyli: Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Mariusz Gosek. Gościem wydarzenia był Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Dinozaur w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym

Bardzo dobry 2018 rok dla świętokrzyskich atrakcji turystycznych

Jura Park w Bałtowie, Klasztor na Świętym Krzyżu i Kompleks Świętokrzyska Polana to najchętniej odwiedzane atrakcje turystyczne województwa świętokrzyskiego w 2018 roku – wynika z raportu przygotowanego przez Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W większości najpopularniejszych obiektów odnotowano wzrost liczby gości w porównaniu do lat ubiegłych.

Konferencja Gospodarcza

POLSKA 2019 – konferencja dla przedsiębiorców

O perspektywach dla gospodarki i biznesu, a także roli organizacji pracodawców w tworzeniu regulacji prawnych dyskutować będą uczestnicy bezpłatnej konferencji POLSKA 2019, która odbędzie się 6 lutego w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach. Organizatorami przedsięwzięcia, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Wdrożenie modelowych rozwiązań w zakresie monitorowania zmian w prawie gospodarczym”, są Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Konfederacja Lewiatan. Rejestracja trwa do 4 lutego.

Siedziba Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego

Udany start inicjatywy Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego

Kilkanaście osób skorzystało z bezpłatnych konsultacji psychologiczno-pedagogicznych podczas pierwszego takiego dyżuru zorganizowanego przez Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny w ostatnią sobotę. To nowa inicjatywa Ośrodka, skierowana nie tylko do osób związanych z procesami adopcyjnymi, ale do wszystkich, którzy potrzebują takiej pomocy. Konsultacje będą się odbywać cyklicznie – najbliższe już 23 lutego. Konieczne jest wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty.

Wyświetlane od 6170 - 6180 z 7983