Aktualności wyróżnione

Zbiorowe Zdjęcie Uczestników Podpisania Umowy.

We Włoszczowie powstanie pokaźne rondo. Umowa w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 785 podpisana

Marszałek Andrzej Bętkowski i Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa podpisali z Powiatem Włoszczowskim oraz Gminą Włoszczowa umowę w sprawie udzielenia województwu świętokrzyskiemu dotacji celowej na sumę 1 360 000 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie”. Podpisy pod umową złożyli starosta Dariusz Czechowski i wicestarosta Łukasz Karpiński oraz Grzegorz Dziubek, burmistrz Włoszczowy.  W wydarzeniu uczestniczyli także poseł Mariusz Gosek oraz radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Artur Konarski.

Europejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie o wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego Poddziałanie 8.3.5 RPOWŚ 2014-2020 (projekt stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych)

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w imieniu Instytucji Zarządzającej RPO WŚ na lata 2014-2020 wzywa w trybie pozakonkursowym Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, nr wezwania RPSW.08.03.05-IZ.00-26-313/20 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dla Osi Priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych.

6 (2)

Województwo Świętokrzyskie zaprasza na Świętokrzyskie Cup – wakacyjny turniej online w FIFA 20!

W drugiej połowie lipca gracze FIFA 20 będą mieli okazję powalczyć w wakacyjnym turnieju organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Świętokrzyskie Cup – z honorowym patronatem Ministerstwa Sportu i Ministerstwa Cyfryzacji – zostanie rozegrane online na PS4 w trzech kategoriach: szkoły, kluby sportowe i open.  Dzisiaj na terenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kielcach z udziałem marszałka Andrzeja Bętkowskiego, członka Zarządu Województwa Tomasza Jamki, zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Piotra Kisiela, dyrektorów Szkoły Mistrzostwa Sportowego: Ryszarda Mańko, Sławomira Szmala, Radosława Wasiaka oraz zawodnika Korony Kielce, zwycięzcy Ekstraklasa CUP 2020 Jakuba Żubrowskiego odbyła się uroczysta inauguracja turnieju.

Efs

Ogłoszenie o wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 8.5.2 RPOWŚ 2014-2020 (projekt stypendialny dla uczniów szkół kształcenia zawodowego)

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w imieniu Instytucji Zarządzającej RPO WŚ na lata 2014-2020 wzywa w trybie pozakonkursowym Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, nr wezwania RPSW.08.05.02-IZ.00-26-314/20 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dla Osi Priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego.

Wyświetlane od 6170 - 6180 z 9958