Aktualności wyróżnione

Mariusz Brelski

Obradowała Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego

We wtorek, 12 maja, pod przewodnictwem Mariusza Brelskiego, obradowała Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Dyskusja, ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa jej uczestników, zrealizowana została w trybie online. W obradach uczestniczył wicemarszałek Marek Bogusławski. Rada przyjęła Stanowisko wraz z rekomendacjami dla świętokrzyskich samorządów, apelując o podjęcie działań wspierających organizacje pozarządowe.

Maseczki Dla Strażaków Od Władz Województwa (2)

Maseczki dla strażaków od władz województwa

4 tysiące maseczek wielokrotnego użytku trafiło do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Ten szczególnie potrzebny w dobie panującej epidemii dar przekazany został dziś przez marszałka Andrzeja Bętkowskiego i wicemarszałek Renatę Janik na ręce Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach bryg. Krzysztofa Cioska. Maseczki uszyte zostały przez podmioty ekonomii społecznej z naszego województwa, w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Europejski Fundusz Społeczny Logo

Wezwanie do składania wniosków o dofinansowanie w trybie nadzwyczajnym

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór projektów w trybie nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych i wzywa Starostwa Powiatowe Województwa Świętokrzyskiego oraz Urząd Miasta Kielce (powiat grodzki) do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów. Nr wezwania RPSW.09.02.03-IZ.00-26-312/20.

Podpisanie Umowy Na Produkcję Maseczek Z Programu Stop Koronawirusowi

Maski ochronne dla pracowników ochrony zdrowia

W ramach realizacji projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 podpisana została umowa z firmą Sagami Sp. z o.o. z Jędrzejowa na dostawę masek z filtrem N95 FFP2. Maski zostaną przekazane do Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

Posiedzenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 11 Maja 2020

Rusza nabór „antywirusowych” projektów dla świętokrzyskich powiatów

Zarząd Województwa oficjalnie zatwierdził dzisiaj procedurę, która pozwala na przekazanie do świętokrzyskich powiatów 42 mln zł z Unii Europejskiej – na zwalczanie skutków epidemii COVID-19. Przez najbliższy tydzień starostwa powiatowe będą w trybie nadzwyczajnym przygotowywały i składały do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego projekty, skierowane do służb medycznych, mundurowych oraz innych instytucji, szczególnie mocno zaangażowanych w zwalczanie epidemii koronawirusa.

Wyświetlane od 6130 - 6140 z 9664