Aktualności wyróżnione

Członkowie Kapituły Zdjęcie Zbiorowe

Kapituła rekomendowała radnych II kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Zakończył się nabór do II kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Kandydatów można było zgłaszać do 15 maja; o tym, kto ostatecznie został rekomendowany do Młodzieżowego Sejmiku zadecydowała Kapituła złożona z 9 osób – młodzieżowych radnych poprzedniej kadencji, którzy nie ubiegali się o ponowny mandat radnego. W piątek, 29 maja odbyło się jej drugie posiedzenie, na którym młodzi radni wskazali w głosowaniu nazwiska 33 swoich następców. Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z zagrożeniem COVID-19, Kapituła obradowała i podejmowała decyzje w trybie mieszanym – stacjonarnym oraz zdalnym. Listę radnych kolejnej kadencji zatwierdzi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Główne wejście do siedziby przy alei dziewięciu wieków Kielc trzy. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Działając na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 512 ze zm.), uchwały Nr X/167/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego Samorządu Województwa Świętokrzyskiego ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami, a także uchwały Nr VIII/94/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Województwa Świętokrzyskiego, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego poddaje konsultacjom i konsultacjom społecznym projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie stypendium przyznawanego przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.

Wyświetlane od 6090 - 6100 z 9695