Aktualności wyróżnione

Img 2506

Inwestycje ze wsparciem Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Województwo świętokrzyskie może być partnerem dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego szczególnie przy realizacji dużych, wieloletnich przedsięwzięć. O tym, jakie są możliwości uzyskania wsparcia dla takich działań rozmawiali dziś przedstawiciele Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z przedstawicielami EBI. – Planowanie tych inwestycji w regionie bez dodatkowego wsparcia instytucji finansowych nie byłoby możliwe – powiedział Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Img 2492

Dyskutowali o aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego i nowej perspektywie finansowania

Zarząd Województwa spotkał się dziś z dyrektorami Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w celu omówienia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją obecnej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku oraz wypracowania założeń na kolejną perspektywę unijną. – To bardzo ważne robocze spotkanie, dzięki któremu wyznaczymy kierunki działania na najbliższe dziesięć lat. Praca nad nową Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ będzie z pewnością trudna, ale zespołowa, partnerska, społeczna – zaznaczył Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Równać Szanse Konkurs Grantowy

Świętokrzyskie z grantami “Równać Szanse”

Od osiemnastu lat Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży realizuje Program “Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego jednym z elementów jest konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych, działających na rzecz młodych ludzi w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców. Do konkursu grantowego “Równać Szanse 2018” zgłoszono 286 projektów, z czego do dofinansowania wybrano 108 przedsięwzięć. Wśród docenionych inicjatyw znalazły się również świętokrzyskie projekty.

Wyświetlane od 6120 - 6130 z 8010