Aktualności wyróżnione

Na sesji sejmiku przemawia marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski

Obradowali radni Sejmiku Województwa

Między innymi o sytuacji powodziowej w województwie i środkach na adaptację tymczasowej siedziby dla Teatru im. S. Żeromskiego na czas planowanego remontu była mowa podczas II posiedzenia IX Sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które odbyło się w czwartek, 23 maja 2019 r., w sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach. Radni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego ostatnio byłego wicewojewody świętokrzyskiego Ignacego Pardyki.

Zarząd Województwa Spotkał Się Z Kadrą Kierowniczą Urzędu 1 768x512 1 768x370 768x370

Komunikat Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informuje, że w prokuraturze prowadzone jest postępowanie dotyczące przywłaszczenia przez podmiot zarejestrowany jako spółka z o. o. kwoty w wysokości ponad 150 milionów złotych, tj. o czyn z artykułu 284 § 1 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 294 § 1 KK. Co istotne, powyższe postępowanie spowodowane jest zawiadomieniem do organów ścigania z dnia 21 grudnia 2018 roku, które skierował Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego nadzorowany przez Zarząd Województwa bieżącej kadencji.

Pasjonaci Dziennikarstwo Plakat Druk 1

O dziennikarstwie od strony pasji w Centrum Leonardo da Vinci

Co w radiu oznacza czerwona lampka, dlaczego reporter w telewizji musi mieć refleks i jak mówić, żebyśmy zostali zrozumiani – to wybrane tematy warsztatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Centrum Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim zaprasza na koleją edycję “Pasjonatów” po hasłem „Porozmawiajmy o biznesie od strony pasji”. Spotkanie odbędzie się 27 maja w godzinach od 9 do 14. Wydarzeniu patronuje marszałek województwa Andrzej Bętkowski.

Dsc 0341

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów, dotyczących długotrwałej opieki medycznej w ramach RPOWŚ 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne warsztaty, dotyczące prawidłowego przygotowania projektów w ramach konkursu z Poddziałania 9.2.3 „Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych” RPOWŚ 2014-2020. Konkurs umożliwia finansowanie długotrwałej opieki medycznej w formach przyjaznych dla pacjentów. Warsztaty odbędą się 4 czerwca 2019 r. w godz. 9 – 14 w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach przy ul. Paderewskiego 34 A, w sali 51 (V piętro).

Ue Efs Rgb 1

Konkursy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkursy i zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, Poddziałania 9.1 RPOWŚ 2014-2020 (OSI – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych),Poddziałania 9.2.1 RPOWŚ 2014-2020 (OSI – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych),Poddziałania 9.2.1 RPOWŚ 2014-2020 (OSI – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze),Poddziałania 9.2.3 RPOWŚ 2014-2020.

Img 0625

Piknik Rodzinny z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

W najbliższy piątek, 24 maja na Placu Artystów w Kielcach (godz. 17.00-20.30) odbędzie się Piknik Rodzinny z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. – Zachęcamy mieszkańców Kielc i regionu do udziału w wydarzeniu, które będzie promować działalność Samorządu Województwa. Będzie można dowiedzieć się, czym zajmuje się Urząd Marszałkowski, zaprezentują się również nasze jednostki organizacyjne, takie jak: Muzeum Wsi Kieleckiej, Wojewódzki Urząd Pracy czy Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne. Zapraszamy samorządowców wszystkich szczebli i całe rodziny. Będzie wiele atrakcji i ładna pogoda – mówili marszałek Andrzej Bętkowski i przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, którzy o szczegółach imprezy poinformowali podczas konferencji prasowej. Dziennikarzy częstowali jabłkami z sandomierskich sadów, których będą mogli spróbować uczestnicy Pikniku.

Img 0589

Kolejne konkursy na dofinansowanie projektów z dziedziny włączenia społecznego i profilaktyki zdrowotnej

Cztery kolejne konkursy na dofinansowanie projektów z dziedziny włączenia społecznego i profilaktyki zdrowotnej zostaną ogłoszone przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego. Na posiedzeniu 22 maja Zarząd Województwa przyjął regulaminy tych konkursów. – Są to przedsięwzięcia, finansowane z RPOWŚ 2014-2020, w ramach tzw. części miękkiej RPO, objętej interwencją Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna kwota, przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanych konkursów wyniesie ponad 27,5 mln zł – poinformowała wicemarszałek Renata Janik.

Wyświetlane od 6120 - 6130 z 8601