Aktualności wyróżnione

Img 5150

Kolejne umowy z RPO. Wsparcie dla gmin i stowarzyszeń

Marszałek Andrzej Bętkowski i  wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 ze Skarżyskiem-Kamienną, Rudą Maleniecką oraz Caritas Diecezji Kieleckiej i Sandomierskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną. – Cieszymy się że możemy wspierać obszar społeczny, bo trzy z tych umów właśnie tego dotyczą, oraz inwestycję w modernizację oświetlenia w Skarżysku – Kamiennej. W sumie to ponad 11 mln złotych dofinansowania – powiedział Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Img 2690

Aktywni nauczyciele-seniorzy

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym spotkali się członkowie Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego z województwa świętokrzyskiego. Podsumowali działalność sekcji w 2018r. oraz przyjęli plan pracy na 2019r. Gościem wydarzenia była wicemarszałek Renata Janik, która pogratulowała nauczycielom-seniorom niezwykłej aktywności i energii w realizacji swoich pasji oraz chęci aktywizowania środowiska oświatowego. Zapewniła, że Samorząd Województwa będzie wspierał inicjatywy środowiska osób starszych.

Rajd Powstańców

Patriotyczny rajd w Nowej Słupi

Dziś, 14 lutego, na trasę XI edycji Rajdu Szlakiem Powstańców 1863 wyruszyli uczniowie świętokrzyskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tegoroczna odsłona przedsięwzięcia, poświęcona jest uczczeniu 156. rocznicy bitwy pod Skałką oraz odzyskaniu praw miejskich przez Nowa Słupię. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Ziemia Świętokrzyska przy współudziale: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Lokalnej Organizacji Turystycznej Partnerstwo Ziemi Świętego Krzyża, Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi i miejscowej podstawówki. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawuje marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Logo Fe

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.09.03.01-IZ.00-26-237/19 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej.

Img 2628

Plażówka na kieleckim Rynku

800 ton specjalnego, niekurzącego się piasku wypełni profesjonalną arenę z boiskami do siatkówki plażowej, piłki nożnej i ręcznej. Wszystko otoczone będzie trybunami na 400 miejsc i strefą relaksu z palmami i hamakami oraz plażowymi leżakami – tak w połowie sierpnia zmieni się kielecki Rynek. To wszystko na potrzeby „Festiwalu Sportów Plażowych”- międzynarodowej imprezy, która w stolicy województwa rusza 17 sierpnia i potrwa do końca wakacji.

Img 2601

100 tysięcy na ścieżkę rowerową „Śladem kolejki wąskotorowej”

Już niedługo turyści piesi, a także miłośnicy dwóch kółek będą mogli przemierzać Świętokrzyski Park Narodowy nową ścieżką edukacyjną. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom turystów, ŚPN udostępni szlak przebiegający przez tereny parku śladem dawnej kolejki wąskotorowej z okolic Nowej Słupi w stronę Zagnańska, wzdłuż Pasma Łysogórskiego. Podczas dzisiejszego posiedzenia Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zdecydował o przyznaniu 100 tysięcy złotych dotacji dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na realizację projektu przyrodniczo-kulturowej ścieżki edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” Nowa Słupia – Święta Katarzyna.

Wyświetlane od 6100 - 6110 z 8010