Aktualności wyróżnione

Spotkanie Grupy Tematycnej Rops I Owes (3)

Dyskutują o rozwoju ekonomii społecznej w regionie

O wnioskach płynących z wstępnych wyników badania ewaluacji systemu wsparcia ekonomii społecznej i kluczowych sferach rozwojowych w tym obszarze, które będą preferowane w województwie świętokrzyskim, rozmawiają uczestnicy kolejnego spotkania Grupy Tematycznej ds. współpracy Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej. W dyskusji biorą udział Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego oraz Karolina Jarosz, wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

11

Komfortowy, szybki i bezpieczny – drugi „Impuls” już na świętokrzyskich torach

Windy dla niepełnosprawnych, dostęp do Internetu, klimatyzacja, automaty biletowe, miejsca do przewozu rowerów oraz dużych bagaży, defibrylatory i pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących czy też system informacji pasażerskiej. Drugi czteroczłonowy pojazd z napędem elektrycznym dołączył do taboru kolejowego województwa świętokrzyskiego. W czwartek, 13 grudnia na dworcu PKP w Kielcach z udziałem marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego odbyło się uroczyste przekazanie taboru operatorowi czyli spółce „Przewozy Regionalne”. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy Wojewódzkiego Zarządu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Arkadiusz Kubiec i Anna Grzela.

Wyświetlane od 8620 - 8630 z 10219