Aktualności wyróżnione

Sony Dsc

Udany „Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej” w Sandomierzu

Z ogromnym zainteresowaniem spotkała się konferencja pt. „Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej” zorganizowana w Sandomierzu przez Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES). Konferencja towarzyszyła IV Festiwalowi Organizacji Pozarządowych w Sandomierzu, którego celem jest promowanie inicjatyw obywatelskich wśród mieszkańców, jak również pogłębianie integracji organizacji pozarządowych, wymiana doświadczeń i podejmowanie wspólnych działań.  Kiermasz składał się z części konferencyjnej oraz targowej. Z wiedzy prelegentów skorzystały między innymi osoby zainteresowane  zwiększeniem swoich szans na zatrudnienie, jak również szukające informacji w zakresu ekonomii społecznej dla rozwoju gmin i powiatów.

Świętokrzyskie

Świętokrzyskie – agroturystyczny raj

Nieskażona przyroda, dary lasu na wyciągnięcie ręki, regionalna kuchnia i bliskość dużych atrakcji turystycznych. To doskonałe warunki do rozwoju agroturystyki. – Takie właśnie jest województwo świętokrzyskie. I wielu ludzi potrafiło te walory wykorzystać – mówi Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Wakacje właśnie się rozpoczęły, a to dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych okres żniw, bo w naszym regionie to głównie biznes sezonu letniego.

11

Kolejne wielkie pieniądze na energię odnawialną

Powietrzne pompy ciepła, duże farmy lub mikroinstalacje fotowoltaiczne – przedsiębiorcy i samorządy ze świętokrzyskiego stawiają na odnawialne źródła energii, a dofinansowanie na realizację inwestycji w tym zakresie otrzymują z Regionalnego Programu Operacyjnego. Zarząd Województwa rozstrzygnął kolejny konkurs na przedsięwzięcia z zakresu „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”. Do firm, samorządów i instytucji publicznych trafi w sumie 38 milionów złotych dotacji. Mamy też dobrą wiadomość dla mieszkańców gmin, które znalazły się na liście rezerwowej tzw. projektów parasolowych (chodzi o dotacje na budowę instalacji OZE na prywatnych domach). Wszystkie projekty z listy rezerwowej otrzymają dofinansowanie!

Społeczeństwo

Zaproszenie wojewódzkich podmiotów sektorowych województwa świętokrzyskiego do uczestnictwa w projekcie partnerskim pn. „Liderzy kooperacji”

Logo3

Zapraszam Państwa do współpracy w ramach projektu „Liderzy kooperacji” (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna), współrealizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz z województwami: podkarpackim (Lider), lubelskim, mazowieckim i podlaskim w okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r.

Pracownia Miast W Pacanowie

Dalszy kierunek rozwoju Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie

Pracownia miast – akcja społeczna „Gazety Wyborczej” będąca forum dialogu i wymiany opinii między samorządowcami, mieszkańcami, ekspertami, społecznikami oraz przedstawicielami władz, świata biznesu i kultury – organizowana wspólnie z Europejskim Centrum Bajki 21 czerwca 2018 – była kolejnym spektakularnym wydarzeniem w Pacanowie. Z jednej strony barometrem lokalnych nastrojów, z drugiej drogowskazem, wskazującym dalszy kierunek rozwoju.

Warsztaty

Warsztaty dla beneficjentów

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza beneficjentów pomocy objętych Działaniami 1.2 i 2.5 na warsztaty szkoleniowe z zakresu etapów wdrażania, rozliczania oraz zamówień publicznych udzielanych w ramach realizowanych projektów objętych Działaniami 1.2 i 2.5 RPOWŚ na lata 2014-2020. Warsztaty odbędą się 3 lipca od godziny 9 w sali 102 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przy ul. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach.

Wyświetlane od 8620 - 8630 z 9090