Aktualności Sejmiku

O Strategii Badań i Innowacyjności oraz kontrolach w zakładach opieki zdrowotnej podczas Komisji

O Strategii Badań i Innowacyjności oraz kontrolach w zakładach opieki zdrowotnej podczas Komisji

Pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+” oraz sprawozdanie z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2013 r. w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej – to tematy poruszane podczas obrad Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu Województwa: Jan Maćkowiak i Piotr Żołądek.

O współpracy samorządu województwa z przedsiębiorcami

O współpracy samorządu województwa z przedsiębiorcami

Współpracy samorządu województwa z przedsiębiorcami poświęcone było spotkanie przedstawicieli Sejmiku i Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z reprezentantami podmiotów gospodarczych zrzeszonych w Forum Gospodarczym Województwa Świętokrzyskiego. Uczestniczyli w nim Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku, marszałek Adam Jarubas i członkowie Zarządu Województwa – Kazimierz Kotowski, Jan Maćkowiak i Piotr Żołądek.

Święto Ryszarda Czarnego. Marszałek gratuluje jubileuszu

Święto Ryszarda Czarnego. Marszałek gratuluje jubileuszu

Na Wydziale Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 40-lecia pracy naukowej Prof. zw. dr hab. Ryszarda M. Czarnego. Miały one mocno merytoryczny wymiar – przedstawiono nowo utworzoną fundację Instytut Zrównoważonego Rozwoju, odbyła się również konferencja naukowa z udziałem przedstawicieli ambasad Szwecji, Norwegii i Danii. Gratulacje jubilatowi składali: przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, marszałek Adam Jarubas i Bernard Antos, Sekretarz Województwa Świętokrzyskiego.

Wyświetlane od 1570 - 1580 z 1662