Aktualności Sejmiku

Wojewódzkie święto wszystkich policjantów

Wojewódzkie święto wszystkich policjantów

W Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się obchody Wojewódzkiego Święta Policji, połączone z nadaniem sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wręczono również medale i odznaczenia. W tym roku przypada 95-ta rocznica utworzenia Policji. W uroczystości wzięli udział Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz, członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski oraz radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Obradowali radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Obradowali radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Udzielenie pomocy finansowej dla dwóch świętokrzyskich gmin: Buska-Zdroju i Rytwian oraz powiatu staszowskiego, zapoznanie się z informacją o sytuacji na rynku pracy w regionie oraz przyjęcie do realizacji „Wojewódzkiego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w regionie świętokrzyskim na lata 2014- 2020” – takie m.in. uchwały przyjęli radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podczas sesji, która 21 lipca odbyła się w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

W Rzędowie otwarto nowoczesny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

W Rzędowie otwarto nowoczesny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Innowacyjny kompleks powstał na terenie dawnej Kopalni Siarki, na granicy dwóch powiatów: staszowskiego i buskiego. W piątek, 11 lipca uroczyście otwarto zakład  i przybliżono jego działalność. W uroczystości wzięli udział: przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  Tadeusz Kowalczyk, marszałek Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek, radny Sejmiku Izydor Grabowski oraz przedstawiciele gmin uczestniczących w projekcie.

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Projekty uchwał dotyczące m. in. przyjęcia przez Sejmik Apelu w sprawie uczczenia 100. rocznicy Czynu Niepodległościowego Polaków, utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej oraz finansowego wsparcia przedsięwzięć gmin Busko-Zdrój i Wiślica pozytywnie zaopiniowali radni Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Obradom przewodniczyła Marzena Marczewska.

Obradowała Komisja Rolnictwa Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Obradowała Komisja Rolnictwa Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Pod przewodnictwem Wojciecha Borzęckiego obradowała Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Podczas posiedzenia radni pozytywnie zaopiniowali  sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2013 rok. Zapoznali się także z działalnością Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Wyświetlane od 1620 - 1630 z 1756