Aktualności Sejmiku

Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

Zgoda na wynajem pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, określenie  warunków przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, czy zakup trzech mobilnych zestawów edukacyjnych, stanowiących nagrody dla szkół ponadgimnazjalnych, których prace zostały wyróżnione w konkursie „EKO Szkoła” – między innymi te sprawy były omawiane przez radnych województwa świętokrzyskiego podczas sesji Sejmiku, która 25 czerwca odbyła się w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

Radni Sejmiku udzielili Zarządowi Województwa absolutorium z wykonania budżetu

Radni Sejmiku udzielili Zarządowi Województwa absolutorium z wykonania budżetu

Podczas X Sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, radni udzielili absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Pozytywnie sprawozdanie z jego wykonania zaopiniowały wcześniej wszystkie komisje Sejmiku oraz Regionalna Izba Obrachunkowa. – Jestem zadowolony z realizacji tego budżetu – powiedział po głosowaniu Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

W Ożarowie święto samorządu i cementowni

W Ożarowie święto samorządu i cementowni

W sobotę i niedzielę odbywały się Dni Ożarowa, które promowały miasto i gminę oraz cementowni. W uroczystych obchodach uczestniczyli przewodniczący Sejmiku, wiceminister gospodarki Arkadiusz Bąk, wiceprzewodniczący – Grigor Szaginian, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski i wiceminister obrony Beata Oczkowicz oraz samorządowcy z zaprzyjaźnionego słowackiego miasta Spisska Bela.

Wyjątkowy koncert na jubileusz 70-lecia Filharmonii

Wyjątkowy koncert na jubileusz 70-lecia Filharmonii

Filharmonia Świętokrzyska obchodzi jubileusz 70-lecia Orkiestry Symfonicznej oraz 95-lecia tradycji muzycznej w Kielcach, zapoczątkowanej przez orkiestrę wyłonioną z Orkiestry Dętej 4 Pułku Piechoty Legionów. W czwartek, 18 czerwca 2015 roku, odbył się koncert jubileuszowy, w którym uczestniczyli marszałek Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Agata Binkowska, radni Sejmiku Grzegorz Świercz i Andrzej Kryj oraz sekretarz województwa Bernard Antos. W piątek, 19 czerwca, melomani mają jeszcze jedną szansę zobaczenia tego wyjątkowego koncertu – z pieśniami Carla Orffa “Carmina Burana”.

Obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Pod przewodnictwem Grzegorza Świercza obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2014 oraz projektem uchwały w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W posiedzeniu uczestniczyły Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa, Małgorzata Kowalińska, wicedyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Maria Fidzińska- Dziurzyńska, Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego.

Dla lepszego komfortu jazdy i bezpieczeństwa

Dla lepszego komfortu jazdy i bezpieczeństwa

Poprawa płynności ruchu, komfortu podróży, zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, a także polepszenie warunków mieszkańców poprzez  ograniczenia hałasu i drgań – to jedne z głównych założeń, jakie przyświecały modernizacji fragmentu drogi wojewódzkiej 768 w Działoszycach. W uroczystym przekazaniu wykonanej inwestycji,  które odbyło się na działoszyckim rynku, udział wzięli przedstawiciele samorządu województwa: marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Jan Maćkowiak, wiceprzewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, burmistrz Działoszyc Zdzisław Leks, Wojciech Siporski, dyrektor Departamentu Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Damian Urbanowski, dyrektor Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Zarządu Dróg oraz mieszkańcy miasta.

Wyświetlane od 1630 - 1640 z 1900