Aktualności Sejmiku

Pieniądze na odnowę wsi, karta dla rodzin wielodzietnych, stypendia dla sportowców

Pieniądze na odnowę wsi, karta dla rodzin wielodzietnych, stypendia dla sportowców

Uchwałę w sprawie wdrożenia programu „Świętokrzyska Karta  Rodziny na 5+” przyjęli radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podczas posiedzenia, które odbyło się 26 maja 2014 roku na zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Zatwierdzili również listę projektów, które będą realizowane w ramach programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2014 r.” oraz zasady i tryb przyznawania stypendiów i nagród sportowych w bieżącym roku.

Wspólna sesja w Ujeździe

Wspólna sesja w Ujeździe

W malowniczej scenerii zrewitalizowanego Zamku Krzyżtopór w Ujeździe odbyła się wspólna Sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Rady Powiatu Opatowskiego i Rady Gminy Iwaniska. Podpisano  porozumienie powołujące „Świętokrzyski Klaster Spożywczo – Przetwórczy”, wręczono nagrody laureatom szczebla wojewódzkiego dwóch ogólnopolskich konkursów oraz przyjęto wspólne stanowisko w sprawie współpracy organów samorządu terytorialnego. W obradach, oprócz radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Rady Powiatu Staszowskiego i Rady Gminy Iwaniska, wzięli również udział świętokrzyscy parlamentarzyści, starostowie powiatów, przedstawiciele instytucji państwowych.

Zamek Krzyżtopór oficjalnie otwarty po renowacji

Zamek Krzyżtopór oficjalnie otwarty po renowacji

Jedna z największych atrakcji turystycznych województwa świętokrzyskiego, Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, została oficjalnie otwarta w czasie wspólnych obrad Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Rady Powiatu Opatowskiego i Rady Gminy Iwaniska. W uroczystości wzięli udział przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, wicemarszałek Grzegorz Świercz, członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Kazimierz Kotowski, Jan Maćkowiak i Piotr Żołądek, Sekretarz Województwa Bernard Antos, świętokrzyscy parlamentarzyści, władze Powiatu Opatowskiego i gminy Iwaniska.

Obradowała Komisja Rolnictwa Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Obradowała Komisja Rolnictwa Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Pod przewodnictwem Wojciecha Borzęckiego obradowała Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni zapoznali się m.in. z informacją o działalności Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie na terenie województwa świętokrzyskiego, stanem wdrażania programów realizowanych przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego oraz informacją dotyczącą działalności Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. W obradach uczestniczył Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

O potencjale eksportowym sektora warzywniczego na międzynarodowej konferencji

O potencjale eksportowym sektora warzywniczego na międzynarodowej konferencji

„Znaczenie potencjału eksportowego sektora warzywniczego dla gospodarki regionu świętokrzyskiego” – to tytuł konferencji, która odbyła się 13 maja 2014 roku w Kraśniowie koło Opatowca. Jej organizatorem było Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W spotkaniu uczestniczyli Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, marszałek Adam Jarubas i  Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Wyświetlane od 1640 - 1650 z 1763