Aktualności Sejmiku

Trwają inwestycje w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Trwają inwestycje w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Ponad 22,5 mln zł Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych przeznaczył na inwestycje w zakresie zabezpieczeń przeciwpowodziowych w ubiegłym roku. Od 2012 roku realizowane są zadania określone w „Koncepcji ochrony przed powodzią Wisły i jej dopływów w rejonie Sandomierza i Tarnobrzega”, która została opracowana po ostatniej powodzi z 2010 roku. Przedstawiciele samorządu województwa podczas wizyty w powiecie sandomierskim zobaczyli, jak przebiegają prace na wałach na dwóch bardzo ważnych odcinkach – na rzece Koprzywiance w gminie Samborzec oraz na Wiśle przy Hucie Szkła Koćmierzów. W spotkaniu podsumowującym działania realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych uczestniczyli marszałek Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek oraz radny Sejmiku Tomasz Ramus.

Imponujące tempo szpitalnej inwestycji

Imponujące tempo szpitalnej inwestycji

Ekspresowo przebiega budowa nowej siedziby szpitala dziecięcego przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Stoją już trzy kondygnacje obiektu i na razie wszystko wskazuje na to, że będzie gotowy, tak jak zapowiadano czyli do końca listopada 2014 roku. Jan Gierada,  dyrektor szpitala na Czarnowie, za rekordowy uznał roczny plan realizacji inwestycji. Stan prac przy budowie szpitalika obserwowali: Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku, marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz i Kazimierz Kotowski członek Zarządu Województwa.

Spotkanie noworoczne z dziennikarzami

Spotkanie noworoczne z dziennikarzami

Noworoczne życzenia złożyli świętokrzyskim dziennikarzom przedstawiciele Samorządu Województwa. Spotkanie odbyło się w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego  w Kielcach. Uczestniczyli w nim: przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz, członkowie Zarządu: Kazimierz Kotowski, Piotr Żołądek i Jan Maćkowiak, Sekretarz Województwa Bernard Antos oraz Maria Fidzińska – Dziurzyńska, Skarbnik Województwa.

Radni o współpracy z organizacjami pozarządowymi i środkach na walkę z bezrobociem

Radni o współpracy z organizacjami pozarządowymi i środkach na walkę z bezrobociem

Radni Sejmiku przyjęli przyszłoroczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ustalili kryteria podziału środków Funduszu Pracy dla powiatów na 2014 rok na finansowanie zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Przyjęli również uchwałę w sprawie likwidacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej, którą z dniem 1 stycznia przejmuje powiat skarżyski.

Świętokrzyski LZS podsumował rok

Świętokrzyski LZS podsumował rok

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się tradycyjne podsumowanie roku Świętokrzyskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Nagrodzono zawodników, którzy zdobywali laury w mijającym roku oraz ich trenerów. Spotkanie było też okazją do życzeń świątecznych i noworocznych. W uroczystości uczestniczyli Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku i Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Pod przewodnictwem Wojciecha Borzęckiego obradowała Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni pozytywnie zaopiniowali raport z realizacji „Programu małej retencji dla województwa świętokrzyskiego w latach 2011 – 2012”, a także zapoznali się z informacją o sytuacji nasiennej w rolnictwie w województwie świętokrzyskim w 2013 roku.

Wyświetlane od 1580 - 1590 z 1662