Aktualności Sejmiku

Rekordowa “Malowana niedziela”

Rekordowa “Malowana niedziela”

15 tysięcy 360 złotych to kwota, którą udało się zebrać podczas akcji „Malowana niedziela”, która 20 marca odbyła się w Galerii Echo w Kielcach. Zostanie ona przekazana na rehabilitację osób niepełnosprawnych. Wielkanocne pisanki ozdabiali, a także licytowali samorządowcy, politycy, sportowcy, przedstawiciele biznesu. W akcji uczestniczyli marszałek Adam Jarubas, radny Sejmiku Grzegorz Gałuszka, Bernard Antos, Sekretarz Województwa i Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

Rolnicze targi Agrotech 2016 największe w historii

Rolnicze targi Agrotech 2016 największe w historii

Niemal 700 firm z kilkunastu krajów, najwięksi gracze rolniczego rynku, eksperci ośrodków doradczych, specjaliści z funduszy unijnych,  fachowcy od innowacyjnego rolnictwa oraz najnowocześniejsze sprzęty i rozwiązania w branży, w tym dwie światowe premiery firmy Ursus i Farmtrac  – Targi Agrotech w Kielcach 18 – 20 marca odbywają się na ponad 62,5 tysiącach metrów kwadratowych powierzchni i są największymi w historii. Obok rolniczej wystawy trwają także XVI Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO. – Aby te targi były inspiracją dla tych, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwa – mówił marszałek Adam Jarubas podczas uroczystego otwarcia dwóch ekspozycji. W inauguracji targów uczestniczyli także: wicemarszałek Jan Maćkowiak, wiceprzewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś i radny Sejmiku Tomasz Zbróg.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

O rozwoju ekonomii społecznej, przeciwdziałaniu narkomanii i realizacji zadań samorządu województwa finansowanych w ramach środków PFRON dyskutowano podczas posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku, które odbyło się w czwartek, 17 marca 2016 roku. Komisji przewodniczył Sławomir Marczewski, a w obradach uczestniczył członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek.

O bezpieczeństwie na posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego

O bezpieczeństwie na posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego

Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie województwa świętokrzyskiego w 2015 roku przedstawiona przez Artura Bednarka, p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach,  informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej i funkcjonowaniu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz działalności OSP na terenie województwa świętokrzyskiego w 2015 roku przedstawiona przez Stanisława Wosia, zastępcę Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej – te kwestie były omawiane przez radnych podczas Komisji Samorządu Terytorialnego. W jej obradach uczestniczył wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Jan Maćkowiak.

Obradowała Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i  Ochrony Środowiska

Obradowała Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Obradująca pod przewodnictwem Mieczysława Sasa Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przyjęła w czwartek, 17 marca, stanowisko w sprawie problemów występujących w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji przeciwpowodziowych na terenie województwa świętokrzyskiego, wysłuchała sprawozdania z działalności Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych za 2015 rok, a także przyjęła projekt uchwały w sprawie utworzenia Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. W posiedzeniu wzięli udział m.in. członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Edyta Marcinkowska, a także Tomasz Hałatkiewicz, dyrektor Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Radni Komisji Rolnictwa oraz Strategii Rozwoju na wyjazdowym posiedzeniu w Łopusznie

Radni Komisji Rolnictwa oraz Strategii Rozwoju na wyjazdowym posiedzeniu w Łopusznie

O inwestycjach przeciwpowodziowych planowanych do wykonania na terenie województwa świętokrzyskiego oraz o problemach występujących w trakcie ich przygotowania i realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem trudności przy budowie zbiornika wodnego Wierna Rzeka, dyskutowali radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na wspólnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą. Odbyło się ono pod przewodnictwem radnego Grzegorza Gałuszki w czwartek, 10 marca 2016 roku, w Gminnym Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym w Łopusznie. Uczestniczyli w nim m. in. członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek, wiceprzewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk oraz samorządowcy z gmin zainteresowanych budową zbiornika Wierna Rzeka.

Opieka dla chorych dzieci, inspirowanie młodzieży, zwiedzanie rodzinnych firm – wizyta marszałka w powiecie kazimierskim

Opieka dla chorych dzieci, inspirowanie młodzieży, zwiedzanie rodzinnych firm – wizyta marszałka w powiecie kazimierskim

– Mamy pierwszą w regionie taką placówkę, w której przebywające dzieci otrzymają doskonałą opiekę medyczną oraz znajdą dużo ciepła – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas podczas otwarcia Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej. Wiceprzewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk podziękował za zaangażowanie podczas uruchomienia placówki. Była ona jednym z elementów wizyty marszałka 1 marca w powiecie kazimierskim, podczas którego inspirował uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej do solidnej pracy i nauki języków obcych, spotkał się z lokalnymi przedsiębiorcami prowadzącymi rodzinne firmy oraz gościł w Kole Gospodyń Wiejskich w Gabułtowie, prowadzonym przez kreatywne panie aktywizujące lokalną społeczność.

Obrady Komisji Samorządu Terytorialnego i  Statutowej

Obrady Komisji Samorządu Terytorialnego i Statutowej

Aktualny stan prac w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego i zapobiegania klęskom żywiołowym oraz plan rzeczowo – finansowy Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na rok 2016  – to tematy posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego, która w czwartek, 25 lutego obradowała pod przewodnictwem Bartłomieja Dorywalskiego. Podczas posiedzenia członkowie Komisji Statutowej wybrali  zastępcę przewodniczącego komisji, którym został Henryk Milcarz. Radni pracowali nad zmianą Statutu Województwa Świętokrzyskiego, które wynikają z obowiązujących, nowych przepisów. Komisji przewodniczył Andrzej Swajda, a prawną analizę przeprowadziła koordynator Biura Radców Prawnych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, mecenas Ewa Kokowska. W posiedzeniu Komisji Statutowej uczestniczył wiceprzewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś.

Wyświetlane od 1720 - 1730 z 2149