Aktualności Sejmiku

Obradowała Komisja Strategii, Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Obradowała Komisja Strategii, Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Obradująca w czwartek, 17 grudnia Komisja Strategii, Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą pod przewodnictwem Grzegorza Gałuszki pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu województwa świętokrzyskiego na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2043. Radni wysłuchali sprawozdania z działalności Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli za rok 2015 oraz dyskutowali o korzyściach z niej wynikających. W obradach uczestniczył członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Piotr Żołądek.

Obradowała Komisja Samorządu Terytorialnego

Obradowała Komisja Samorządu Terytorialnego

W czwartek, 17 grudnia pod przewodnictwem Bartłomieja Dorywalskiego obradowała Komisja Samorządu Terytorialnego. Radni zapoznali się z Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2043, projektem budżetu na 2016 rok oraz sprawozdaniem z realizacji dużych informatycznych projektów: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” oraz  „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”. W obradach uczestniczył wicemarszałek, Jan Maćkowiak.

Ślubowanie nowej radnej i zmiany w Komisjach Sejmiku – 18. sesja

Ślubowanie nowej radnej i zmiany w Komisjach Sejmiku – 18. sesja

Podczas sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 14 grudnia ślubowanie złożyła nowa radna, Ewelina Bień, która objęła mandat po Kazimierzu Kotowskim, który został posłem VIII kadencji Sejmu. Podczas obrad radni podjęli także uchwałę w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Sejmiku, przyjęli Program Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi,  powołali również doraźną Komisję Statutową, która będzie przygotowywać projekt zmian Statutu Województwa Świętokrzyskiego.

Świąteczna malowana niedziela

Świąteczna malowana niedziela

Tradycją stało się, że przed Świętami Bożego Narodzenia mieszkańcy województwa świętokrzyskiego włączają się w akcję „Malowana niedziela”. Dochód z licytacji ozdób jest przeznaczany na leczenie osób chorych. W Galerii Echo świąteczne ozdoby i bombki ze swoimi rodzinami wykonywali: marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Jan Maćkowiak, radny Sejmiku Grzegorz Gałuszka, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Jacek Kowalczyk oraz zastępca dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Włodzimierz Wielgus.

Jubileusz artysty  Bronisława Opałko

Jubileusz artysty Bronisława Opałko

W Targach Kielce 10 grudnia podczas uroczystego jubileuszu z okazji 40-lecia scenicznej działalności Bronisława Opałko wspominano twórczość artysty. Obok niego na scenie pojawiły się gwiazdy polskiej sceny kabaretowej: Tadeusz Drozda, kabaret Elita, Andrzej Poniedzielski. Gośćmi benefisu byli : marszałek Adam Jarubas, przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Dariusz Detka.

Nowa rzeczywistość dla regionu i administracji

Nowa rzeczywistość dla regionu i administracji

Konferencją regionalną w Jędrzejowie koło Ostrowca Świętokrzyskiego pn. „e-świętokrzyskie – nowa rzeczywistość dla regionu i administracji” Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zakończył realizację projektów „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” oraz „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. W wydarzeniu uczestniczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk i członek Zarządu Województwa Agata Binkowska oraz reprezentanci partnerów projektów z całego województwa.

Wyświetlane od 1750 - 1760 z 2141