Aktualności Sejmiku

Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego

Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego

Do 30 kwietnia 2016 r. można składać wnioski o nadanie Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego, ustanowionej przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego nadawana jest osobom fizycznym, prawnym, organizacjom społecznym, związkom zawodowym, pracodawcom, instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego, miejscowościom oraz innym podmiotom, które swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną i polityczną bądź inną zasłużyły się dla Województwa Świętokrzyskiego. Wyróżnienie to zostanie przyznane już po raz trzeci.

Słodko i kulturalnie w Masłowie

Słodko i kulturalnie w Masłowie

Kilkanaście kilogramów ważył tort, którym wójt Masłowa Tomasz Lato częstował uczestników imprezy pn. Noworoczny Tort Kultury. W sobotę, 30 stycznia w  hali sportowej w Mąchocicach – Scholasterii swoje talenty zaprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły i kapele z gminy. Gośćmi wydarzenia byli Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa, radni Sejmiku Andrzej Pruś i Henryk Milcarz oraz Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

Promocja książki o ruchu ludowym

Promocja książki o ruchu ludowym

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach odbyła się promocja książki autorstwa Stanisława Durleja i Dariusza Detki „Ruch Ludowy Na Ziemi Świętokrzyskiej 1996 – 2015”. Publikacja przedstawia historię ruchu ludowego na Kielecczyźnie i w województwie świętokrzyskim. W spotkaniu wzięli udział: marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek, radny Sejmiku Grzegorz Gałuszka, sekretarz województwa Bernard Antos.

Starostwo Powiatowe i II LO w Końskich już po modernizacji

Starostwo Powiatowe i II LO w Końskich już po modernizacji

Ponad 3,1 mln kosztowały termomodernizacja i remont Starostwa Powiatowego Końskich oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich. W uroczystym otwarciu placówek po zakończeniu modernizacji uczestniczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk, marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Jan Maćkowiak oraz radni Sejmiku Województwa: Beata Napierała, Wiesław Stępień i Mieczysław Gębski.

Z prac Zarządu i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (29 – 31 stycznia)

Marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Jan Maćkowiak, przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk i członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik w Końskich będą gośćmi uroczystego otwarcia po termomodernizacji budynków Starostwa Powiatowego i II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich oraz spotkania Noworocznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Końskich.

Jan Maćkowiak, Zbigiew Duda, Eligiusz Mich i Arkadiusz Bąk

Ostrowiecka ulica zyska dodatkowy pas

W Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach podpisane zostało porozumienie w sprawie aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Jana Samsonowicza. W spotkaniu uczestniczyli starosta powiatu ostrowieckiego Zbigniew Duda, wicestarosta Eligiusz Mich, wicemarszałek Jan Maćkowiak, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk oraz dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Damian Urbanowski.

O współpracy dla poprawienia infrastruktury transportowej

O współpracy dla poprawienia infrastruktury transportowej

Inwestycji drogowych i kolejowych w województwie świętokrzyskim, planowanych do realizacji z funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy na lata 2014 – 2020 dotyczyło spotkanie marszałka województwa Adama Jarubasa, wicemarszałka Jana Maćkowiaka oraz członka Zarządu Województwa Piotra Żołądka z wojewodą świętokrzyskim Agatą Wojtyszek oraz przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej w naszym województwie. Wzięli w nim udział również radni Sejmiku Województwa Andrzej Pruś i Barłomiej Dorywalski.

Wyświetlane od 1740 - 1750 z 2149