Aktualności Sejmiku

Słodko i kulturalnie w Masłowie

Słodko i kulturalnie w Masłowie

Kilkanaście kilogramów ważył tort, którym wójt Masłowa Tomasz Lato częstował uczestników imprezy pn. Noworoczny Tort Kultury. W sobotę, 30 stycznia w  hali sportowej w Mąchocicach – Scholasterii swoje talenty zaprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły i kapele z gminy. Gośćmi wydarzenia byli Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa, radni Sejmiku Andrzej Pruś i Henryk Milcarz oraz Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

Promocja książki o ruchu ludowym

Promocja książki o ruchu ludowym

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach odbyła się promocja książki autorstwa Stanisława Durleja i Dariusza Detki „Ruch Ludowy Na Ziemi Świętokrzyskiej 1996 – 2015”. Publikacja przedstawia historię ruchu ludowego na Kielecczyźnie i w województwie świętokrzyskim. W spotkaniu wzięli udział: marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek, radny Sejmiku Grzegorz Gałuszka, sekretarz województwa Bernard Antos.

Starostwo Powiatowe i II LO w Końskich już po modernizacji

Starostwo Powiatowe i II LO w Końskich już po modernizacji

Ponad 3,1 mln kosztowały termomodernizacja i remont Starostwa Powiatowego Końskich oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich. W uroczystym otwarciu placówek po zakończeniu modernizacji uczestniczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk, marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Jan Maćkowiak oraz radni Sejmiku Województwa: Beata Napierała, Wiesław Stępień i Mieczysław Gębski.

Z prac Zarządu i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (29 – 31 stycznia)

Marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Jan Maćkowiak, przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk i członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik w Końskich będą gośćmi uroczystego otwarcia po termomodernizacji budynków Starostwa Powiatowego i II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich oraz spotkania Noworocznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Końskich.

Jan Maćkowiak, Zbigiew Duda, Eligiusz Mich i Arkadiusz Bąk

Ostrowiecka ulica zyska dodatkowy pas

W Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach podpisane zostało porozumienie w sprawie aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Jana Samsonowicza. W spotkaniu uczestniczyli starosta powiatu ostrowieckiego Zbigniew Duda, wicestarosta Eligiusz Mich, wicemarszałek Jan Maćkowiak, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk oraz dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Damian Urbanowski.

O współpracy dla poprawienia infrastruktury transportowej

O współpracy dla poprawienia infrastruktury transportowej

Inwestycji drogowych i kolejowych w województwie świętokrzyskim, planowanych do realizacji z funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy na lata 2014 – 2020 dotyczyło spotkanie marszałka województwa Adama Jarubasa, wicemarszałka Jana Maćkowiaka oraz członka Zarządu Województwa Piotra Żołądka z wojewodą świętokrzyskim Agatą Wojtyszek oraz przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej w naszym województwie. Wzięli w nim udział również radni Sejmiku Województwa Andrzej Pruś i Barłomiej Dorywalski.

Biskup spotkał się ze świętokrzyskimi samorządowcami

Biskup spotkał się ze świętokrzyskimi samorządowcami

W auli Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach odbyło się spotkanie opłatkowo – noworoczne świętokrzyskich samorządowców z Ordynariuszem Diecezji Kieleckiej Księdzem Biskupem dr Janem Piotrowskim. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego reprezentowali: wiceprzewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk i Andrzej Pruś, marszałek Adam Jarubas, członkowie Zarządu: Agata Binkowska i Marek Szczepanik, radni Sejmiku: Grzegorz Gałuszka, Mieczysław Gębski i Tomasz Zbróg oraz Renata Janik, dyrektor Departamentu Organizacyjnego-Administracyjnego Urzędu Marszałkowskiego.

Wyświetlane od 1700 - 1710 z 2108