Aktualności Zarządu

I Konwent Marszałków Województw RP w Świętokrzyskiem

I Konwent Marszałków Województw RP w Świętokrzyskiem

Finansowanie inwestycji w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 ze szczególnym uwzględnieniem relacji łączących naukę z gospodarką będzie tematem przewodnim pierwszego pod świętokrzyskim przewodnictwem Konwentu Marszałków Województw RP. Obrady marszałków 16 województw odbędą się 6 i 7 lutego w Kielcach. Gośćmi Konwentu będą m.in. wicepremierzy Elżbieta Bieńkowska i Janusz Piechociński, Komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu Janusz Lewandowski, Ambasador RP przy UE Marek Prawda oraz ministrowie: nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska – Bobińska oraz pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz.

Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 24-26 stycznia

Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 24-26 stycznia

Ochronić dziecko – działania profilaktyczne rodziny i szkoły” – konferencja pod takim tytułem, skierowana do dyrektorów szkół, pedagogów, nauczycieli oraz wychowawców wszystkich typów placówek oświatowych, odbyła się w siedzibie Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Krakowskiej 11. Gościem spotkania, organizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, był wicemarszałek Grzegorz Świercz.

Wyświetlane od 3750 - 3760 z 4040