Spotkania edukacyjno – szkoleniowe dla przedstawicieli gminnych i powiatowych jednostek samorządu terytorialnego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach realizując projekt partnerski pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” zaplanował przeprowadzenie trzech spotkań edukacyjno – szkoleniowych dla przedstawicieli gminnych i powiatowych jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych  działających w obszarze wsparcia społecznego w zakresie stosowania opracowanych i wdrożonych standardów dla osób chorujących psychicznie.

Spotkania odbędą się : 4 listopada 2022 r., 15 listopada 2022 r., 16 listopada 2022 roku, (do wyboru) w Mieszkaniach Wspomaganych Wiśniówka 38a, gm. Masłów, 26-050 Zagnańsk.

W trakcie spotkania m.in zostaną  omówione najważniejsze założenia opracowanego Standardu, przedstawione zostaną doświadczenia kadry mieszkań wspomaganych a także odbędzie się wizyta w utworzonych w ramach projektu Mieszkaniach.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu.

Formularz zgłoszeniowy

Program spotkania

Regulamin rekrutacji i formularz zgłoszeniowy (forma nieedytowalna)