Aktualności dotyczące rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Informacja dotycząca podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020 na realizację zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 t.j. z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów oraz dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej

Wyświetlane od 1 - 10 z 23