Świętokrzyski Rzecznik Do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami

Michał Wrona

jest studentem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku pedagogika. Od wielu lat związany jest z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji, gdzie jako wolontariusz
pomaga w aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami. Jest zawodnikiem młodzieżowej reprezentacji Polski w koszykówce na wózkach, uczestnikiem wielu
młodzieżowych mistrzostw Europy oraz zdobywcą mistrzostwa Polski w tej dyscyplinie. Na co dzień pracuje w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego”.