City Stars Awards 2011 – konkurs na innowacyjny projekt miejski współfinansowany z Funduszy Europejskich

W ramach Inicjatywy Regiony dla Zmian Gospodarczych Komisja Europejska ogłosiła kolejną edycję konkursu City Stars Awards. Celem konkursu jest identyfikacja i rozpowszechnianie innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk, które zostały zastosowane w ramach projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich i mogą być inspirujące dla innych miast czy regionów.

Miasta mogą ubiegać się o nagrodę w ramach dwóch kategorii pod wspólnym tematem niskoemisyjnej gospodarki:

  1. Promocja zrównoważonej energii w miastach,
  2. Zintegrowane i czyste miejskie projekty transportowe.

Projekty będą oceniane wg poniższych kryteriów:

  1. Innowacyjny charakter projektu,
  2. Wpływ lub przewidywany wpływ projektu w zakresie założonych celów,
  3. Oczekiwana trwałość projektu,
  4. Wyniki projektu dot. poprawy lokalnej, regionalnej i międzyregionalnej współpracy.

Jak złożyć wniosek?
Wnioski powinny być przesyłane w imieniu partnera projektu przez Instytucję Zarządzającą (krajową lub regionalną) na adres e-mail:
REGIO-STARS@ec.europa.eu.
 
Termin składania wniosków upływa 16 lipca 2010 r.
Więcej informacji dotyczących konkursu znajduje się na stronie Komisji Europejskiej.
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/regiostars_en.cfm?nmenu=4