Świętokrzyska Nagroda Kultury

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki informuje, że do 10 września 2010 roku (decyduje data wpływu) przyjmowane są wnioski o przyznanie Świętokrzyskiej Nagrody Kultury, ustanowionej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego.

Nagroda ma charakter dwustopniowy. Szczegółowy tryb przyznawania nagrody określa Uchwała Nr 1129/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2008 r. 

Wnioski należy kierować pod adresem : Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3.

Załączniki:

Uchwała Nr 1129/08 Zarządu Województwa
Formularz wniosku