Rozstrzygnięcie II naboru wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych w regionie świętokrzyskim

Przedstawiamy wyniki II naboru wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych w regionie świętokrzyskim zgodnie z uchwałą Nr  XXXIX/663/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku.

Rozstrzygnięcie II naboru

Harmonogram

Kosztorys

Sprawozdanie