Uczestnicy Spotkania Siedzą Za Stołami

DOLINA WISŁY – WYŻYNA MOŻLIWOŚCI

6 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – Departamentu Inwestycji i Rozwoju, odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Partnerstwa Dolina Wisły: Starosta Sandomierski – Marcin Piwnik, Burmistrz Połańca – Jacek Nowak, Prezes Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu – Joanna Boduch-Paw, dyrektorzy Departamentu Inwestycji i Rozwoju – Jacek Sułek i Tomasz Janusz, a także doradcy współpracujący z partnerstwem w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego – Rafał Kaftan i Jakub Pyrzanowski.

Podczas spotkania zaprezentowany został kluczowy projekt partnerstwa, który zakłada utworzenie wspólnego szlaku rowerowego, łączącego wszystkie gminy wchodzące w skład OSI Dolina Wisły i pozwalającego na aktywne zwiedzanie obiektów o znaczeniu turystycznym. Uzupełnieniem powyższego projektu jest stworzenie atrakcyjnej oferty wyjazdowej dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji programu nauczania, organizowanej poza szkołą. Projekt Dolina Wisły – Wyżyna Możliwości przedstawia 6 obszarów tematycznych, ukazujących zróżnicowane bogactwo obszaru, będąc tym samym wyjątkowym materiałem dydaktycznym.

W skład OSI Dolina Wisły wchodzi 20 samorządów: Sandomierz, Klimontów, Koprzywnica, Opatów, Osiek, Ożarów, Zawichost, Pacanów, Połaniec, Staszów, Dwikozy, Lipnik, Łoniów, Łubnice, Obrazów, Rytwiany, Samborzec, Tarłów, Wilczyce, Wojciechowice.

Galeria zdjęć